Krysy opouštějí loď

V těžební společnosti New World Resources (NWR), které patří černouhelná OKD, dochází k zásadním personálním proměnám na nejvyšších postech. Poté, co odešel z představenstva Zdeněk Bakala, rezignoval po jedenácti letech také finanční ředitel Marek Jelínek. NWR v loňském roce snížila ztrátu o 893 milionů na 21 milionů eur, tržby jí ale klesly asi o pětinu na 676 milionů eur. Loni v říjnu firma dokončila kapitálovou restrukturalizaci, aby odvrátila platební neschopnost.

Jednou z podmínek restrukturalizačního procesu je požadavek na minimální výši disponibilních peněžních prostředků. Tato kovenanta superseniorního úvěru byla stanovena na 40 milionů eur a její plnění se bude poprvé testovat k 31.říjnu 2015.

Podle výsledků, které NWR reportovala za první čtvrtletí 2015, společnost stále generuje ztrátu na provozní úrovni, což ale nebylo nic neočekávaného. Negativním překvapením však byl mnohem rychlejší pokles hotovosti ve srovnání s očekáváním. Od začátku roku klesla o 43,9 milionů eur 
na 84,1 milionů. NWR sice potvrdila celoroční plán těžby a objem investic, což by mělo zlepšit finanční situaci v dalších měsících. Stále ale není jisté, jestli se požadavek na minimální hotovost podaří v říjnu splnit. Přesto i v případě, že se to podaří, se může společnost dostat do vážných problémů jen o pár měsíců později.

V letošním roce se NWR podařilo prodat 74 procent produkce koksovatelného uhlí již na začátku roku za cenu 93 eur za tunu, což je výrazně výše, než se pohybují aktuální spotové ceny na trhu. Z tohoto důvodu existuje vysoká pravděpodobnost, že v příštím roce bude firma prodávat za nižší ceny, což by pro ni mohlo být fatální.

Je zajímavé sledovat, jak vrcholné pozice ve společnosti vyklízejí dlouholetí vedoucí představitelé. Můžeme očekávat, že se NWR dostane do situace, kdy nesplní požadavky věřitelů a ocitne se na hraně insolvence? Souvisí současný stav NWR
 se zásadními změnami v jejím vedení? Krysy také opouštějí loď před potopením …..
-naj-

Předcházející článek

Tykačova, Dienstlova a Fohlerova Severní energetická opustila část mostecké těžební oblasti

Následující článek

motejlek.tv: David Plch, řídící partner White & Case