Kvíz číslo LI o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k padesátému prvnímu pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projektu “Podporujeme vzdělání” je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo LI

1) „Buderus“ může být:
a) výzkumný reaktor
b) kotel, tepelné čerpadlo i fotovoltaický panel
c) kotel i tepelné čerpadlo
d) potomek, když matka nebo otec mají ruskou státní příslušnost

2) Voda v hlubinném (nejlépe již odstaveném) dole na uhlí se dá využít na:
a) chlazení transformátorů
b) pohon důlních výtahů
c) výrobu uhelných briket
d) přečerpávací vodní elektrárnu

3) Spalování biomasy v elektrárně Hodonín začalo kolem roku:
a) 2000
b) 2005
c) 2010
d) 2012

4) V projektu FENNOVOIMA byla dříve strategickým partnerem společnost:
a) Rosatom
b) RWE
c) E.ON
d) Westinghouse

Odpovědi zasílejte do 1. října na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Vítězové kvízu číslo L o celoroční předplatné motejlek.com

Následující článek

Jednoho z největších alternativních prodejců energií chtějí tři konkurenti, už dali nabídky