Kvíz číslo V o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu jednoho roku poběží na www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na tři položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvanácti kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz V
1) Zpětná wattová ochrana chrání na elektrárnách především
a) turbínu
b) alternátor
c) transformátor
d) Wattův odstředivý regulátor

2) Účinnost výroby elektrické energie v tepelné elektrárně s kondenzační turbínou ovlivňuje nejvíce
a) množství uhlí nebo jaderného paliva, se kterým provozovaný elektrárenský blok pracuje
b) teplota chladící vody, která cirkuluje přes kondenzátor turbíny
c) stabilita elektrizační soustavy
d) pravidelně prováděné generální opravy bloku a jejich údržba

3) Elektrárny na fosilní paliva, které jsou stavěny na tzv. nadkritické parametry
a) nebudou v České republice nikdy v provozu z důvodu vysokého rizika exploze vodíku
b) podléhají přísným kontrolním mechanismům ze strany ERÚ
c) kladou vysoké nároky na materiály hlavních komponent (kotel, turbína)
d) mají nižší účinnost výroby elektrické energie než jaderné elektrárny

Odpovědi zasílejte do 11. července na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

motejlek.com – Fortuna 11:0

Následující článek

Moravský oligarcha si odešle do Amsterdamu 2,4 miliardy korun