Kvíz číslo XIII o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz XIII

1) Jaderná elektrárna Temelín bude na základě výsledků zátěžových testů pořizovat:
a) nový polární jeřáb
b) nový nezávislý dieselový generátor
c) nový turboalternátor do strojovny hlavního výrobního bloku
d) nové zátěžové zařízení do reaktoru

2) Technicky nebezpečné přetoky v přenosových sítích (nedodržení bezpečnostních standardů) často způsobují:
a) zejména jarní tání a povodně
b) nadměrné výkony jaderných elektráren
c) vysoké jednotkové výkony uhelných elektráren
d) nadměrné výkony větrných parků v Německu

3) Přísná omezení ze strany EU vůči produkci CO2 energetickými a průmyslovými zdroji může vést:
a) ke znevýhodnění evropské ekonomiky vůči zbytku světa
b) k tzv. „obchodní válce“ uvnitř EU
c) ke zvýhodnění evropské ekonomiky vůči zbytku světa
d) k sankcím ze strany jednotlivých znečišťovatelů vůči EU

4) Náměstek ministra průmyslu a obchodu František Pazdera je zejména zastánce využívání:
a) fotovoltaiky pro výrobu elektrické energie
b) energie uhlí pro výrobu elektrické energie
c) jaderné energie pro výrobu elektrické energie
d) energie větru pro výrobu elektrické energie

Odpovědi zasílejte do 21.března na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Kaplanovy turbíny z Benešova dobývají svět, tentokrát míří na americkou řeku Illinois

Následující článek

Lehečka, Zvěřinský, Ledecký. Kdo další bude na řadě