Kvíz číslo XIV o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz XIV

1) Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách nehraje významnou roli přeměna:
a) tepelné energie na mechanickou energii
b) mechanické energie na elektrickou energii
c) potenciální energie na kinetickou energii

2) Při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách nehraje významnou roli přeměna:
a) potenciální energie na kinetickou energii
b) tepelné energie na mechanickou energii
c) mechanické energie na elektrickou energii

3) Při výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách nehraje významnou roli přeměna:
a) mechanické energie na elektrickou energii
b) tepelné energie na mechanickou energii
c) kinetické energie produktů štěpení na tepelnou energii
d) potenciální energie na kinetickou energii

4) Který z těchto mužů vydělal nejvíc peněz na akciích ČEZ:

a) Martin Roman
b) Michal Korecký
c) Pavel Tykač
d) Miroslav Kalousek

Odpovědi zasílejte do 21.dubna na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Noví miliardáři z řad řeholníků

Následující článek

Trochtův Ostroj se zvedl, nejhorší rok od jeho příchodu do opavské firmy je dočasně zapomenut