Kvíz číslo XLI o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k čtyřicátému prvnímu pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a zároveň budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projetku „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XLI

1) Malá vodní elektrárna Litoměřice je osazena:
a) dvěma rovnotlakými Peltonenovými turbínami od ThyssenKrup
b) dvěma tangenciálními Kaplanovými turbínami od Voith Hydro
c) dvěma přetlakovými Francisovými turbínami od Ekolu
d) dvěma přímoproudými Kaplanovými turbínami od Voith Hydro

2) V případě dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce se nyní neoficiálně hovoří o částce:
a) 4,0 miliard EUR
b) 4,6 miliard EUR
c) 5,3 miliard EUR
d) 3,3 miliard USD

3) Veřejné dobíjení elektromobilů má:
a) Karviná
b) Chotěboř
c) Třinec
d) Strakonice

4) Podle celkové výše instalovaného výkonu vodních elektráren v České republice mají dominantní pozici:
a) Peltonenovy turbíny
b) Francisovy turbíny
c) Kaplanovy turbíny
d) Bölkowovy turbíny

Odpovědi zasílejte o 11. srpna 2014 na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@mmotejlek.com.

Předcházející článek

Řecký poslanec interpeluje premiéra kvůli platu Kamila Zieglera

Následující článek

energymotejlek.com: Maják pro všechny energetické poutníky