Kvíz číslo XLII o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k čtyřicátému druhému pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a zároveň budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projetku “Podporujeme vzdělání” je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XLII

1) V zásobách břidlicového plynu je na prvním místě ve světě (dle EIA):
a) Austrálie
b) Čína
c) USA
d) Brazílie

2) Mezi rádiové vlny patří záření s vlnovou délkou:
a) 750 až 10 000 nanometrů
b) 10 až 1 000 mikrometrů
c) 2 až 100 m
d) 0,01 až 1 nanometr

3) K porušení integrity jaderného paliva v jaderné elektrárně Paks v Maďarsku:
a) Došlo v letošním roce
b) Nedošlo nikdy
c) Došlo paralelně s havárii v Černobylu
d) Došlo v dubnu roku 2003

4) Které označení se v energetice běžně používá:
a) iluzionista
b) herec
c) gambler
d) moderátor

Odpovědi zasílejte o 11. září 2014 na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@mmotejlek.com.

Předcházející článek

Slovenský miliardář s rekordním ziskem a výší bankovních účtů

Následující článek

motejlek.tv: Martin Šolc, zakládající partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík