Kvíz číslo XLIII o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k čtyřicátému třetímu pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a zároveň budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projetku “Podporujeme vzdělání” je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XLIII

1) Mezi základní parametry akumulátorů nepatří:
a) Životnost
b) Hustota energie
c) Vodivost
d) Možnost recyklace

2) Výměnu parogenerátorů v jediné jaderné elektrárně na africkém kontinentu provede:
a) Škoda JS  
b) Areva
c) Westinghouse
d) Bechtel

3) Mrakodrap „Walkie Talkie“ poničil už dvě zaparkovaná auta, protože stavitelé podcenili:
a) Zákon kinetické energie
b) Zákony optiky
c) Dovolenou rychlost v obci
d) Zákony gravitace

4) Piezoelektrický jev byl objeven v roce:
a) 1954
b) 1880
c) 2001
d) 1775

Odpovědi zasílejte do 12. října na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Seznam nejbohatších Čechů a Slováků dosáhl hranice 400 jmen

Následující článek

motejlek.tv: Tomáš Otruba, mezinárodní řídící partner BBH, advokátní kancelář