Kvíz číslo XLIV o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k čtyřicátému čtvrtému pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a zároveň budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projetku “Podporujeme vzdělání” je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XLIV

1) Při spalování zemního plynu nevznikají:
a) oxidy dusíku
b) oxidy síry
c) oxid uhelnatý
d) dioxiny a furany

2) Kvůli těžbě uhlí v severních Čechách bylo od války postiženo:
a) méně než 18 obcí
b) kolem 22 obcí
c) více než 81 obcí
d) kolem 55 obcí

3) Větrné elektrárny (dohromady jako jeden celek) v České republice dosahují roční využití instalovaného výkonu kolem:
a) 66 %
b) 15 %
c) 20 %
d) 35 %

4) V USA je alokováno:
a) 15 % světových zdrojů pro nekonvenční těžbu zemního plynu a ropy
b) 35 % světových zdrojů pro nekonvenční těžbu zemního plynu a ropy
c) 65 % světových zdrojů pro nekonvenční těžbu zemního plynu a ropy
d) 5 % světových zdrojů pro nekonvenční těžbu zemního plynu a ropy

Odpovědi zasílejte do 12. listopadu na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Komárkova KKCG se pokusila/pokouší uchvátit bývalý Legios. Pachová stopa je naprosto jasná

Následující článek

Hartenberg kupuje majoritu v Prvním privátním chirurgickém centru v Hradci Králové