Kvíz číslo XLVI o celoroční předplatné motejlek.com

Pravidelný znalostní kvíz na motejlek.com dospěl k čtyřicátému šestému pokračování. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a zároveň budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student střední nebo vysoké školy. Partnerem projektu “Podporujeme vzdělání” je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XLVI

1) Mezi deset uhelných elektráren, které nejvíce znečišťují evropské ovzduší (rok 2014) nepatří:
a) Dětmarovice
b) Belchatów
c) Schwarze Pumpe
d) Brindisi Sud

2) Nesprávné tvrzení proč se ohřívá vodič průchodem elektrického proudu je:
a) Elektrony v kovovém vodiči narážejí na ionty v krystalické mřížce
b) Pomalejší kmitání iontů v krystalické mřížce se navenek projeví jako zvyšení teploty kovového vodiče
c) Při nárazu odevzdá elektron část své energie iontu v krystalické mřížce
d) Elektrony se při nárazu brzdí

3) Miska s tajícím ledem byla uložena do chladničky ve které je teplota nula stupňů Celsia. Taje led i zde?:
a) taje
b) led zmrzne
c) voda zmrzne
d) netaje

4) Hranoly z hliníku a mědi o stejném objemu jsou ve stejné výšce 3 m nad vodorovným povrchem Země:
a) Oba hranoly mají stejnou polohovou energii, protože jsou ve stejné výšce nad zemí
b) Oba hranoly mají nulovou polohovou energii
c) Měděný hranol má větší polohovou energii, protože má větší hmotnost
d) Měděný hranol nemá větší polohovou energii, i když má větší hmotnost

Odpovědi zasílejte do 12. května na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Dva čeští kapitalisté prodávají přes šest tisíc platebních terminálů

Následující článek

Vzkaz Čechů pro Poláky: Tady to nebudete mít lehké