Kvíz číslo XXIII o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXIII
1) Portfolio společnosti Škoda Doosan Power Systems zahrnuje výrobu turbin v rozpětí:
a) 30 až 900 MW
b) 10 až 500 MW
c) 10 až 1,200 MW
d) 30 až 1,600 MW

2) Mezi nejcitlivějsí místa ropné bezpečnosti (úžiny, průplavy) nepatří:
a) Panamsky průplav
b) Úžina Bab al-Mandab
c) Korintsky průplav
d) Hormuzsky průliv

3) Snad největší výpadek proudu v historii (blackout) zasáhl:
a) více jak 600 milionu odběratelů
b) více jak 6 milionu odběratelů
c) více jak 600 tisic odběratelů
d) více jak 600 odběratelů

4) Rekordmanem v produkci uranu za rok 2012 je:
a) Austrálie
b) Kazachstán
c) Kanada
d) USA

Odpovědi zasílejte do 11.února na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

EPH usiluje o NET4GAS v konsorciu s Macquarie Group

Následující článek

Vodní elektrárny spravované českou firmou přešly zpět do rukou EVN Macedonia