Kvíz číslo XXVI o půlroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXVI
1) Životnímu prostředí nevadí:
a) emise pevných částic z komínů
b) elektromagnetické pole
c) fotosyntéza
d) emise hluku

2) Luxmetry:
a) jsou měřidla v elektrárnách na určení čistoty povrchu strojoven
b) jsou měřidla v elektrárnách na určení učinnosti odsávání pevných látek před komínem
c) nejsou měřidla
d) jsou stanovená měřidla

3) Součinitel tepelné vodivosti sněhu:
a) závisí významně na hustotě sněhu
b) je blbost
c) závisí významně na jeho množství
d) se s hustotou sněhu nemění

4) Rotory turbín pro první AP1000 v Číně dodá:
a) Atomenergomaš
b) Mitsubishi Heavy Industries
c) Alstom
d) Doosan Škoda Power

Odpovědi zasílejte do 9. května na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Podíl zakladatelských rodin na skupině J&T bude i nadále klesat

Následující článek

Ve Vítkovicích padaly hlavy. Dvě klíčové firmy strojírenského holdingu mají nové ředitele