Kvíz číslo XXXI o půlroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXI

1) Určete správné pořadí energetických hodnot jedné tuny uvedeného paliva (GJ) od nejmenší k nejvyšší hodnotě:
a) měrné palivo, hnědé uhlí, benzín, koks
b) měrné palivo, benzín, koks, hnědé uhlí
c) hnědé uhlí, koks, měrné palivo, benzín
d) hnědé uhlí, benzín, koks, měrné palivo 

2) Mezi formy vhodné pro financování infrastrukturních investic nepatří:
a) Smlouvy BOO (built, own, operate)
b) Smlouvy BBAT (built, best available technology)
c) Smlouvy BLT (built, lease, transfer)
d) Smlouvy BTO (built, transfer, operate)

3) Mezi palivové články (fuel cells), zdroje proudu, nepatří:
a) přímo metanolové (DMFC)
b) membránové (PEMFC)
c) neutronové (NFC)
d) s uhličitanovou taveninou (MCFC)

4) Speciální teorie relativity zanedbává:
a) čas 
b) hmotnost
c) relativní pohyb
d) vliv gravitace

Odpovědi zasílejte do 31. října na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Severomoravský schieber se bije jako lev, vyhráno ale zdaleka nemá

Následující článek

Seznam nejbohatších Čechů a Slováků má 371 jmen