Kvíz číslo XXXII o půlroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXII

1) Počet elektronů určuje:
a) chemické vlastnosti atomu
b) chemické vlastnosti molekuly
c) chemické vlastnosti jadra atomu
d) fyzikalni vlastnosti molekuly

2) Kolik energie ztratíme tím, že vypotíme a odpaříme 2 l vody:
a) 46 MJ
b) 460 J
c) 4.6 MJ
d) 0.46 MJ

3) Mezi nevýhody zkapalněneho zemního plynu (LNG) pro dopravní prostředky nepatří:
a) uchovávání za velmi nízkých teplot
b) odpar z nádrže při delší odstávce vozidla
c) složitější a nákladnější technologie v porovnání se stlačeným zemním plynem
d) větší dojezd vozidla na LNG oproti stlacenemu zemnimu plynu (CNG)

4) Vedení tepla v pevných látkách je určeno následující látkovou vlastností:
a) teplotní koeficient
b) tepelná vodivost
c) tepelný koeficient
d) součinitel přestupu tepla

Odpovědi zasílejte do 3. prosince na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Ivo Hala a Petr Sisák spustili další velké představení

Následující článek

ENERGO-PRO letos v Turecku s lepšími čísly než se počítalo na začátku roku