Kvíz číslo XXXIV o celoroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXIV

1) Zdroje s jmenovitým tepelným příkonem 50 MW a vyšším budou muset v návaznosti na Evropskou směrnici o průmyslových emisích snížit emise oxidů dusíku pod hranici:
a) 200 mg/Nm3
b) 200 µg/Nm3
c) 200 mg/Nm2
d) 200 mg/Nmm3

2) Břidlicová revoluce ve Spojených státech:
a) ceny zemního plynu významně neovlivnila
b) podkopává konkurenceschopnost petrochemického průmyslu v USA
c) podkopává konkurenceschopnost petrochemického průmyslu v Evropě
d) ceny zemního plynu prudce zvýšila

3) Vírová vodní turbína vyvíjena na VUT v Brně s energetiky společnosti ČEZ muže být použita:
a) pro eliminaci vírů indukovaných v generátoru vodních turbín
b) pro eliminaci vírů na vstupu vody do turbíny
c) pro vyšší, až šestimetrové spády
d) pro eliminaci vírů u technologií ve farmaceutickém průmyslu

4) K vážení těles nejčastěji používáme jejich:
a) délku
b) váhu
c) tíhu
d) hmotnost

Odpovědi zasílejte do 20. ledna na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Andrej Babiš by mohl být velkým pilařem

Následující článek

Žebříček českých gamblerů aneb divoké lidské osudy porevoluční