Kvíz číslo XXXIX o celoroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXIX

1) Nová koncepce elektromotorů s žebrovým chlazením musí zákazníka přesvědčovat:
a) malými rozměry, malým měrným výkonem, vysokou spolehlivostí a snadnou údržbou
b) velkými rozměry, vysokým měrným výkonem, vysokou spolehlivostí a snadnou údržbou
c) malými rozměry, vysokým měrným výkonem a vysokou spolehlivostí, přičemž motory jsou bezúdržbové
d) malými rozměry, vysokým měrným výkonem, vysokou spolehlivostí a snadnou údržbou

2) Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nF a 1 mF, výsledná kapacita bude:
a) 1 pF
b) 1 µF
c) 1 mF
d) 1 nF

3) Cívkou, která je připojena ke zdroji střídavého napětí teče proud:
a) nepřímo úměrný její indukčnosti a kmitočtu 
b) nepřímo úměrný indukčnosti a přímo úměrný kmitočtu
c) nulový
d) přímo úměrný její indukčnosti a kmitočtu

4) Funkce na jaderné elektrárně, která má na starosti bezpečnostní hodnocení a kontrolu palivových vsázek jaderného paliva se jmenuje:
a) palivář
b) operátor reaktoru
c) kontrolní fyzik
d) pracovník OTK

Odpovědi zasílejte do 10. června na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Zajimavý protikorupční poradce České správy sociálního zabezpečení

Následující článek

Velké tažení Beranova půjčovatelského holdingu v Polsku úspěšně pokračuje