Kvíz číslo XXXV o celoroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXV

1) Která země spotřebuje nejvíce energie na obyvatele:
a) Čína
b) USA
c) Island
d) Německo

2) Nosnou činností ÚJV Řež, a.s., je a bude:
a) provoz výzkumného reaktoru
b) základní výzkum hmoty
c) zlepšení účinnosti a prodloužení životnosti energetických zařízení
d) výzkum radiofarmak

3) Evropská komise navrhuje v roce 2030 snížení emisí:
a) o 45 % z úrovně 2000
b) o 40 % z úrovně 2010
c) o 35 % z úrovně 1990
d) o 40 % z úrovně 1990

4) Energie obsažena v jednom litru benzínu by vystačila na provoz mobilu:
a) po dobu delší než 3 000 dnů 
b) po dobu kratší než 300 dnů
c) po dobu kratší než 100 dnů
d) po dobu delší než 1 000 let

Odpovědi zasílejte do 10. února na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Dnes byl definitivně spuštěn exit PPF z Energetického a průmyslového holdingu

Následující článek

Ruska a její společník, kteří podvedli PPF, půjdou sedět