Kvíz číslo XXXVI o celoroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXVI

1) EU se snaží vytvořit spolehlivý a bezpečný zdroj obnovitelné energie:
a) podporou jaderných elektráren
b) podporou technologií čistého spalování uhlí
c) podporou jaderné fůze
d) zřízením Fóra pro energii z oceánů

2) Který z následujících energetických zdrojů nemá původ ve sluneční energii:
a) zemní plyn
b) ropa
c) geotermílní energie
d) uhlí

3) Spalování fosilních paliv neprodukuje:
a) potenciální energii
b) světelnou energii
c) zvukovou energii
d) tepelnou energii

4) K uspokojení globální potřeby po energiích bude muset lidstvo ivestovat do energetických projektů během dvou následujících dekád:
a) 1,6 miliard USD 
b) 1,6 trillionů USD
c) 16 trillionů USD
d) 16 miliard USD
Odpovědi zasílejte do 10. března na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Pět největších hazardních podniků loni utržilo kolem 50 miliard korun a o dvedlo na daních a poplatcích přes 3,5 miliard. V příštích letech to bude mnohem více

Následující článek

Kadasovy a Bakalovy šachy s akciemi ukrajinského Ferrexpa