Kvíz číslo XXXVIII o celoroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží celoroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXVIII

1) Změna uspořádání atomů ve sloučenině se projeví jako:
a) Elektrická energie
b) Chemická energie
c) Tepelná energie
d) Mechanická energie

2) Veškerá kinetická energie vzniklá v důsledku náhodného pohybu částic libovolného objektu je:
a) Jaderná energie
b) Tepelná energie
c) Elektrická energie
d) Chemická energie

3) Hlavní energetickou surovinou v Posku je uhlí z vlastních zásob a podílí se na bilancii primární energie zhruba:
a) 94 % (podle ropného ekvivalentu), ropa tvoří 3 %, zemní plyn 2 % a OZE 1 %
b) 54 % (podle ropného ekvivalentu), ropa tvoří 27 %, zemní plyn 13 % a OZE 6 %
c) 24 % (podle ropného ekvivalentu), ropa tvoří 25 %, zemní plyn 26 % a OZE 25 %
d) 34 % (podle ropného ekvivalentu), ropa tvoří 25 %, zemní plyn 36 % a OZE 5 %

4) Jednu z největších zkoušek jaderné zbraně, kterou provedly USA, přežili:
a) dva obyvatelé atolu, kanár a holub
b) prase, kanár a dva lvi
c) pes, prase a kohout
d) dva lidé, holubice a pes

Odpovědi zasílejte do 11. května na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Další kapitalista se stal spolumajitelem vinařství

Následující článek

Avast Software drží ziskovost k tržbám nad hranicí šedesáti procent