Lid versus motejlek.art. Rada pro reklamu dala za pravdu vydavateli motejlek.art

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR
(Čj. 023/2013/STÍŽ)

Zadavatel: motejlek.com, s.r.o., Malá Štupartská 7, 110 00 Praha
Stěžovatel: soukromé osoby, Paternie o.s.
Médium: billboardy

Stížnost:
Stížnosti směřují proti reklamě propagující časopis, který obsahuje 101 aktů českých a slovenských fotografů. Stěžovatelé považují umístění billboardů v místech, kde se pohybují děti, za nevkusné.

ROZHODNUTÍ
Odůvodnění:
Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s vizuály předmětné reklamy a se stanoviskem produkční firmy, která předmětnou komunikaci zhotovila. Tato firma se vyjádřila i k předmětu stížnosti, tedy ke způsobu distribuce této reklamy.

Vyjádření zaslal zástupce produkční firmy „Společnost 101media s.r.o. byla pouze produkční firmou pro výrobu magazínu motejlek.art, na nějž byla ona reklama. Vydavatelem je společnost motejlek.com, s.r.o.“. S touto společností a jejím jednatelem panem Miroslavem Motejlkem nicméně pracuji v úzkém kontaktu a mohu za společnost motejlek.com říci, že nám stížnosti připadají zcela bezpředmětné. Titul je esteticky kvalitní, zaměřený na uměleckou fotku, což je patrné jak z názvu, titulků a koneckonců i z titulní fotografie, která sice představuje obnaženou modelku, ale zjevně v uměleckém kontextu.“ Potud vyjádření produkční společnosti.

Členové Arbitrážní komise stížnosti zamítli. Podle názoru všech členů Arbitrážní komise jde o uměleckou fotografii, nikoliv o pornografii. I při uznání tohoto faktu však členové Arbitrážní komise považují za nutné upozornit na skutečnost, že outdoor je médium necílené a neselektivní a tak může negativně oslovit některé skupiny, v tomto případě např. rodiče nezletilých dětí, či seniory. Přesto, že obsah reklamy neporušuje žádné z ustanovení Kodexu reklamy, je nutné v podobných případech zvažovat lokace při výběru ploch pro venkovní reklamu. Stížnosti však byly zamítnuty.

http://www.motejlek.com/lid-versus-motejlek-art

Předcházející článek

Největší varšavská dopravní investice posledních let prý ohrožena, Metrostav viní konkurenci

Následující článek

Brazilský zázrak ve Vlašimi nebere konce