Miroslav Motejlek versus Sekce licenčních a sankčních řízení ČNB

Sekcí licenčních a sankčních řízení České národní banky jsem byl shledán vinným ze spáchání přestupku na kapitálovém trhu, tím, že jsem údajně ovlivnil kurz akcií společnosti O2 a porušil tak zákaz manipulace s trhem. Byla mi uložena pokuta ve výši 1 000 000 korun. V rozhodnutí stojí, že mi Sekce nevytýká skutečnost, že jsem vyjádřil svůj názor na hodnotu akcií O2, ale způsob, jakým jsem to učinil, tj. jako uznávaný novinář, jehož názory a ekonomická erudovanost jsou respektovány odbornou veřejností. Jde o prvostupňové rozhodnutí, proti kterému se budu bránit, případně i před soudem.

Nikdy jsem neměl během své novinářské kariéry v úmyslu ovlivňovat kurz akcií či cokoliv podobného, ani v tomto konkrétním, ani v žádném jiném případě. Jediné, co jsem měl vždy v úmyslu, bylo pomoci mým čtenářům se na základě mých informací dobře orientovat a rozhodovat. Současná doba umožňuje takřka nonstop a online sledovat do detailu vnitřnosti jednotlivých společností a těch, jejichž akcie jsou veřejně obchodované, obzvlášť. Má práce novináře spočívá a vždy spočívala v tom tyto informace vyhledat, vyhodnotit a publikovat. Díky internetovým publikačním možnostem, jaké dnes kdokoliv má k dispozici, se ale mé informace proti minulosti šíří bleskově a do velké šíře. Že nezapadnou v informační džungli, že jsou vyhledávané, svědčí jen o tom, že svou práci dělám dobře.

Nemohu se cítit a necítím se tedy vinen tím, že bych úmyslně konal ve svém či něčím zájmu s cílem dění na kapitálovém trhu ovlivnit a sebe nebo někoho jiného obohatit. Mým cílem je a bude podávat svým čtenářům co nejrelevantnější informace.
Miroslav Motejlek

http://echo24.cz/a/wHZb8/novinar-motejlek-dostal-od-cnb-pokutu-1-milion-korun

Předcházející článek

Monstrózní Asiaté krouží kolem Škody Transportation

Následující článek

Článek z loňského července: Tucet a dvě vysvětlení, proč jsou akcie O2 dramaticky podhodnocené