Miroslav Nechleba: Muž, který měnil vodu na světlo

Autor čerpadlové turbíny HONE i zásadních publikací o turbínách, expert na Francisovy a Kaplanovy turbíny. To je Miroslav Nechleba (1908-1996), přední konstruktér na vltavské kaskádě. Z blanského ČKD udělal světovou firmu.

Nejlepší na export

Pocházel z Loun, ale jeho život je spjatý s Moravou a Slovenskem. V Brně vystudoval strojní inženýrství a nastoupil do strojírny v Blansku. Firmu tehdy přebral koncern Českomoravská-Kolben-Daněk a výrobu zaměřil i na vodní stroje, protože republika potřebovala elektrifikovat. Vodní díla, která energii vyráběla levně a čistě, naplňovala i vodohospodářskou úlohu. Miroslav Nechleba byl u toho v první vlně.

V ČKD vedl teoretické oddělení a zkušebnu, která pracovala na zdokonalení Kaplanovy turbíny, jednoho z nejlepších exportních produktů. Nechleba se během čtyř desetiletí stal autorem několika zlepšovacích patentů, nejvýznamnější je na jednosměrnou reverzní turbínu. Po něm a jeho kolegovi ing. Hosnedlovi nese název HONE: na principu indirektní regulace umí svůj výkon upravit podle momentální potřeby.

Komplexní služby

Indirektní regulace rychlosti se stala i tématem jeho přednášek, které od roku 1947 vedl jako profesor na brněnské technice. Společně s působením na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se v pozdějším životě soustředil na akademickou dráhu: byl prorektorem, sepsal své zásadní dílo Hydraulické turbíny a zasloužil se o vznik katedry vodních strojů.

Nechlebův výzkum byl žádaný i na Západě a on jako jazykově zdatný odborník do zahraničí jezdil přednášet. Jeho znalosti totiž byly komplexní. Nechleba o sobě mohl mluvit jako o expertovi na konstrukci turbín a čerpadel, které umí zapojit do provozu vodních elektráren. Malých i těch největších.

Pro Štěchovickou přehradu konstruoval Francisovy turbíny, na Slapy a Orlík umístil vůbec poprvé na světě Kaplanovu turbínu ve spádu desítek metrů. Miroslav Nechleba a tým dalších odborníků pracovali na misi elektrifikace od 30. let 20. století, úspěšně ji dokončili až o dvacet let později. Národohospodářskou roli se jim splnit podařilo. 

Předcházející článek

Kdo přesně kupuje podíl v EP Infrastructure. Nejsou to jen Australané.

Následující článek

Několik poznámek k volebním úspěchům Alternative für Deutschland