Na krypto trhu dochází ke fragmentizaci: Zde jsou dominantní trendy pro rok 2022

Většina účastníků krypto marketu se na leden 2022 těšila. Očekávání byla takováto: velryby budou mít splacené daně, investoři, kteří z daňových důvodů svá portfolia v prosinci rebalancovali, začátku roku svůj kapitál do coinů znovu vesele rozprostřou… Ale jak to bývá, když se většina trhu chystá stejným směrem, je výhodnější vydat se směrem opačným.

I přesto, že se makro situace mění, nedávné megalomanské tisknutí peněz ustupuje a síla dolaru stoupá, jisté sektory krypta se stále nachází v nepopiratelně býčí fázi. S postupem technologie, narůstajícím objemem projektů, uživatelů i investorů celý trh podléhá fragmentizaci. I v případě, že se investoři nedočkají expansivní fáze podobné té, kterou jsme zažívali od března roku 2020, se zde už teď rýsují mikro trendy nezávislé na makro situaci. Načasování trendů je samozřejmě složité a vyžaduje aktivní účast na trhu. Prvním krokem je schopnost rozlišit jednotlivé mikro sektory, adepty na probuzení.

DeFi 3.0
Názornou ukázkou je trend DeFi 3.0 (třetí generace decentralizovaného financování). I přesto, že se během posledních týdnů trh zmítal v nejistotě, DeFi 3.0 projekty udržují pozitivní vývoj, jako by se nechumelilo.

DeFi 3.0 na trh přišlo s novým konceptem zvaným Farming as a Service (FaaS – farmaření jako služba). FaaS projekty jsou mezi retailovými investory aktuálně v oblibě, jelikož se jedná o jednoduchý pasivní příjem. Investor pouze nakoupí tokeny daného projektu a může se těšit na pravidelné výplaty z DeFi farem, jejichž kapitál je průběžně navyšován díky poplatkům za obchodování s daným tokenem. Jednoduše řečeno, z každého nákupu i prodeje tokenu jde část do pokladny projektu (typicky se jedná o 10 %), přičemž komunita či tým projektu následně rozhodne o tom, do jakého protokolu za účelem výdělku získaný kapitál poputuje. DeFi 3.0 byl v posledních týdnech opravdu v nefalšované býčí fázi. Stačí nahlédnout na grafy projektů jako Multichain Capital (MCC), ReimaginedFi (REFI) či Aggregated Finance (AGFI). DeFi 3.0 je samozřejmě pouze jedním z mnoha mikro trendů. Kryptoměnový trh je neskutečně flexibilní a nálada i “vkus“ trhu se můžou razantně změnit s výbuchem nového typu projektu nebo s fundamentálním pokrokem v daných subsektorech.

Mezi nejdominantnější a nejnadějnější subsektory pro rok 2022 podle nás patří:

Play to Earn a Metaverse projekty
První vlnu tohoto sektoru, která proběhla zároveň s oznámením Marka Zuckerga o rebrandingu Facebook/Meta, máme za sebou. Nicméně na tu pravou býčí fázi gaming a metaverse projektů se trh stále chystá. Zřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než vychladnou lídři sektoru, kteří fungují v podstatě jako roznětky a ukazatele trendu. Jedná se konkrétně o Sandbox, Decentraland a Axie Infinity. Dle těchto tří projektů lze jednoduše předpovědět i trend menších, ale často velmi nadějných projektů.

A zase je tu sektor decentralizovaných financí, který je nevyhnutelnou součástí tohoto trhu. Po dlouhé odmlce, která trvala od konce léta 2020, je DeFi znovu tím, co se dostává do popředí zájmu investorů. Kombinace DeFi 2.0 protokolů, jako jsou Olympus (OHM) či Wonderland (TIME), spolu se stále posilujícím trendem decentralizovaných autonomních organizací (DAO) je tím, čemu můžeme za potenciální DeFi comeback děkovat. Fragmentizaci trhu zde lze názorně pozorovat například porovnáním fáze tržního cyklu ve výše zmíněném metaverse projektu Sandbox a veteránským projektem z dob první vlny DeFi, Sushi. Zatímco Sandbox očividně chladne po horké euforii, Sushi se dostává do akumulační fáze, která bude podpořena fundamentálními pokroky v technologii decentralizovaných burz, jako jsou chystané limit příkazy či obchodování na páku.

NFT
Non fungible tokeny, v tomto případě zejména takzvané pfp kolekce a avatar projekty jsou naprostými miláčky retailu. V době psaní tohoto článku probíhá druhá horká vlna NFT projektů. Zatímco běžný trh s fungible tokeny chladne a bojí se zpráv o taperingu a bojování proti inflaci, NFT market exploduje. Zde už podruhé vidíme názornou ukázku střídání mikro sektorů. První rozmach NFT trhu proběhl právě po vychladnutí běžného trhu od jara do konce léta 2021.
Zajímavým poznatkem je i probíhající napojení NFT na metaverse. Zájem zde stoupá zejména o nemovitosti či pozemky v úspěšných metaverse projektech.

Layer 1
Během roku 2021 došlo k astronomickému ocenění layer 1 blockchain projektů. Názornou ukázkou je zde Solana. Layer 1 projekty byly, jsou a budou. Spolu s momentálním vychladnutím minulých hvězd tohoto sektoru, jako je právě Solana potýkající se s problémy centralizace a vypadáváním serverů, se už teď rýsují hráči, kteří chystají vystřídat stráž na vrchu top 10. Opomenout nelze například Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Comos (ATOM) či Near (NEAR). Cykly layer 1 projektů jsou zajímavé i tím, že po explozi hlavního coinu, například AVAXu, nastává fáze ocenění samotných decentralizovaných aplikací postavených na daném projektu.

Layer 2 a zkRollup
Škálování je v blockchainovém světě neustávající debatou a jedním z prioritních cílů technologického vývoje. Ethereum se už přes rok potýká s obrovskými poplatky za transakce, které běžně dosahují hodnoty okolo 150 dolarů, což zejména pro menší retailové investory tvoří obrovskou vstupní bariéru. K dosažení masové adopce je třeba škálovat a razantně snížit poplatky za transakce. Zde nastupují už existující layer 2 projekty, jako je Polygon (MATIC) či nedávná stoupající hvězda trhu METIS.
Zároveň je třeba myslet na projekty založené na velmi nadějné technologii zkRollup. Tady se rýsují nastupující lídři příštího cyklu: Loopring a zejména zkSync. zkSync je zajímavý také v tom, že stále nemá token. Z dosavadních informací však vychází najevo, že budou tokeny rozdány komunitně formou airdropu, a to těm lidem, kteří budou na síti zkSync aktivní už předem.

Za krátkou zmínku na konec stojí ještě subsektory jako jsou Web 3.0, options markety, stablecoin protokoly, investiční DAO a inkubátory, layer 0 projekty a interoperabilita, meme projekty, sociální měny či hudební NFT projekty. Rok 2022 bude prostě zase nabitý. Zůstáváme ve střehu.

Předcházející článek

Komárek zvýšil podíl na jihu: 47,13 % aneb 2,1 miliardy eur

Následující článek

Velká západočeská korporace ve varu: Nesoulad akcionářů a možný prodej