Nejvyšší soud ČR se postavil na stranu partnerů úspěšných podnikatelů a podnikatelek

Ve smršti medializovaných rozchodů a rozvodů úspěšných podnikatelů a podnikatelek by neměl zapadnout nejnovější nález Nejvyššího soudu ČR ze září 2009, který byl publikován na webových stránkách Nejvyššího soud pod č.j. 29 cdo 673/2008, kde se praví že,“ Již v rozsudku uveřejněném pod číslem 68/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud uzavřel, že nabude-li i jen jeden z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů. Může-li být obchodní podíl ve společném jmění manželů bez ohledu na to, že společníkem ve společnosti s ručením omezeným je jen jeden z nich, není pochyb o tom, že se manžel, který společníkem není, může, za situace, kdy je do obchodního rejstříku zapsán jako majitel obchodního podílu někdo jiný, než osoba, se kterou má obchodní podíl ve společném jmění, domáhat určení, že tato osoba (její manžel) je společníkem společnosti s ručením omezeným. Opačný závěr by znamenal omezení ochrany majetkového práva manžela, který není společníkem, k obchodnímu podílu. „

Přeloženo do češtiny to znamená, že podnikatele a podnikatelky, kteří úspěšně odprodali své obchodní podíly v s.r.o. či akcie v a.s. a nedoložili kupujícímu, že k tomuto měli souhlas svého životního partnera, s kterým měli Společné jmění manželů, lidově SJM“, se v případě, že se pod „tíhou úspěchu“ začali rozvádět, mohou dočkat toho, že rozvodoví právníci jejich partnerů tohoto využijí při uplatňování pro férové rozdělení majetku či výživného na děti.

Bude jistě zajímavé sledovat v tomto světle i rozvodová klání našich úspěšných podnikatelů a podnikatelek.
-nik-

Předcházející článek

Český USD miliardář musí mít čtyři děti

Následující článek

Čtrnáctiletá dominance Škody Auto skončila, největší firmou v zemi se stal ČEZ