Neoliberální oligarchizace společnosti

Na stránkách Deníku Referendum, který spadá pod Vydavatelství Referendum Jakuba Patočky vyšel zajímavý příspěvek slušného člověka a politika Vladimíra Špidly s titulkem Ve sporu o důchody se jedná o konflikt mezi demokracií a oligarchií.

….. v zásadě lze říci, že i zde se ve skryté podobě odehrává zápas mezi oligarchií a demokracií. Vyjdeme-li z myšlenky, že demokracie je založena na kontrole moci, je její implicitní podmínkou také schopnost do jisté míry kontrolovat moc skrytou v kapitálových tocích.

Privatizace důchodových systémů jejich převedením do kapitálových fondů je v tomto smyslu například v České republice přesunem moci skryté v 780miliardovém obratu z demokraticky kontrolovaného veřejného systému do rukou finančních oligarchií. Je krokem na cestě k neoliberální oligarchizaci společnosti.

plná verze textu
http://www.denikreferendum.cz/clanek/4128-ve-sporu-o-duchody-se-jedna-o-konflikt-mezi-demokracii-a-oligarchii

Předcházející článek

ODS, TOP 09 a Věci veřejné drží důležitý předvolební slib

Následující článek

Unimex Group miliardářů Šimáněho a Šmejkala loni vykázal třetí nejhorší výsledek za 11 let