O čem se to vlastně hovoří

Pozorně sleduji kauzu SAZKA, protože se mne bytostně dotýká a nestačím se divit, jak najednou všem záleží na českém sportu (SAZCE). Současně žasnu, jak vzdálená je pro různé aktéry, těchto nic neřešících diskuzí, samotná struktura fungování majoritního akcionáře SAZKY a.s. ČSTV. Stále slyšíme jen svazy to, svazy ono, ale ve skutečnosti si daleko větší pozornost zasluhují tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, protože to jsou ty pravé subjekty, které vlastní majetky a ve své podstatě mají daleko větší vliv na chod ČSTV a potažmo SAZKY, než je to připisováno svazům. To, že si to neuvědomují, nebo spíš neví, je špatnou vizitkou těch, kteří mají podle stanov ČSTV chránit jejich členská práva a zajistit řádné profinancovávání sdružených subjektů v místě svého působení, z reálně přidělených společných zdrojů ČSTV!

Nevím kde se zrodil ten mýtus, že svazy jsou v této situaci, do které se sport, ne vlastní vinou dostal, spasiteli?! Vždyť generální ředitel Hušák na svazy kašle. Spolu s vedením ČSTV na ně kašlali celá ta léta. To přiznal i pan Kaderka a to byl členem VV ČSTV několik volebních období. Panu generálnímu řediteli SAZKA a.s. stačí, že si omotal kolem prstu regiony, respektive jejich placené zaměstnance, protože bez nich se můžou jít všichni klouzat. Škoda, že to nikdo nechápe a v médiích o tom není ani zmínka. Denně slyšíme v televizi a čteme v tištěných médiích jen SAZKA, Hušák, vedení ČSTV a svazy. Ale na hybnou páku celého ČSTV, kterou by měly být právě tělovýchovné jednoty, se svými oddíly, a sportovní kluby se jaksi pozapomnělo. Ty totiž vlastní majetky, bez kterých se jednotlivé svazy neobejdou. Ale to by měl pan Lébr, spolumajitel Sigmy Olomouc, či pan Kaderka a další, novináře nevyjímaje, vědět. Právě o toto poznání pan generální ředitel SAZKY nad všemi vyčnívá. On jediný si před loňskou VH svolal po střediscích regiony a tam jim „nastínil“ jaký průběh by volební VH měla mít a tak tomu i bylo.

Nic nezmění ani mimořádná, či řádná valná hromada?! Když na valné hromadě budou reprezentovat okresy a kraje tajemníci, případně někteří předsedové, věrně oddaní Hušákovi, Kořanovi a Šimíčkovi, tak jim komora TJ a SK odsouhlasí, co si budou přát, a VH skončí, při nejlepším, patem a zase se rok pojede po staru. Tak to přece chodí několik let a žádná tiskovka, či mediální vystoupení kohokoliv na tom nic nezmění. My musíme do tohoto dění aktivně vtáhnout právě TJ a SK, které už několik let nedostávají ze SAZKY ani korunu, nebo jen almužnu a které jsou živeny jen planými sliby a polopravdami. Pan Kaderka mluvil o vzniku platformy pod pracovním názvem „Asociace českých sportovních svazů. Petr Fischer, analytik ČT, to správně nazval štěpením ČSTV v přímém přenosu. Dnes přijde někdo jiný s podobným nápadem a založí asociaci TJ/SK. Kdo si myslí, že to prospěje českému sportu? To se pak organizace, která bude zastřešovat obě asociace může rovnou nazývat pohřební služba čs. sportu. A zde se mi chce položit otázku, toto vše jste pane předsedo Kořane chtěl? Tady musím dodat, že celý vsetínský region stojí za požadavkem pana Teličky.

Jedinou cestou, která vede ze současné situace a která měla přijít daleko dříve, je mimořádná valná hromada, ale za aktivního přispění samotných tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Tyto subjekty by si měly uvědomit, že ti, kterým daly důvěru nejsou ti praví, kteří hájí jejich zájmy. Těm současným tajemníkům a i předsedům, v jejich vleku, nemůžou dále věřit. Tito se starají jen o svoje platy a dobré bydlo. Ti dokáží za slíbený peníz sloužit kdekomu, jen ne těm, co jim dali důvěru. Přesvědčil jsem se o tom na poradě 11. ledna 2011 v Praze. Všichni nezakrytě jásali nad slibem, že se na platy tajemníků, a provoz aparátů, peníze v letošním roce najdou a vůbec jim nevadilo, že na můj dotaz, toho typu jediný: „zda v letošním roce obdrží TJ a SK vůbec nějaký příspěvek na činnost“, zněla odpověď od předsednického stolu, že nikoliv. Mají pádný argument v tom, že s výjimkou fotbalu, neposílají svazy oddílům také ani korunu.

Proto se jednotlivých, převážně dobrovolných funkcionářů tělovýchovných jednot, rozesetých po republice ptám, kolik že dostaly jejich TJ a SK loni, pan ministr mi ten termín promine, protože mezi TJ a SK je zaběhlý, z Kalouskových peněz, určených výhradně na činnost základních článků. Převážná většina z Vás odpoví, že nic a ještě se budete divit, že by jste měli nějaké peníze dostávat. Všechny tyto finanční prostředky skončily na Krajských a Regionálních sdruženích ČSTV. Stávající členové VV ČSTV nemají zájem na změně. Kdo by se také dobrovolně vzdával účasti v dobře honorovaných představenstvech akciových společností ČSTV a dalších výhod. TJ a SK se musí zbavit rezignace a pasivity. Tam se totiž dělá masový a výkonnostní sport, bez kterého by nemohl vrcholový sport fungovat. Ti, kdož si to myslí, tak ať se klidně zabarikádují ve svých asociacích. Tady dole to všechno dělají lidé především z lásky ke sportu, na bázi dobrovolnosti a bez patřičného uznání. Tam totiž riskují rodiče dětí, když je vozí ve svých vlastních autech, někdy i ve větším počtu než dovoluje vyhláška o sedačkách pro děti. Mámy jim chystají svačiny a kupují kopačky a další nákladnou výzbroj a výstroj. Otcové je dopravují na tréninky a tak bych mohl jmenovat ještě dlouze. Trenéři a cvičitelé se dětem věnují většinou za „pán bůh zaplať.“ Rodiče se skládají na nájmy tělocvičen, skládají se na rozhodčí a obcházejí sponzory. O těch se nepíše, za ty nikdo nebojuje. Pardon, křivdil bych pánům ministrům Kalouskovi a Dobešovi, kteří celý systém dokonale prokoukli. Pokud sportovci dál nenajdou pochopení u obecních a městských zastupitelstev pak jim nezbude než činnost ukončit. Jak by asi vyrůstala naše mládež bez sportu. Čím by asi tyto aktivity mladí lidé nahrazovali? Koho by pak republikové svazy vysílaly do reprezentací. Prosím všechny ty, kdo to myslí s českým sportem opravdu vážně, konejte. Vyměňte neschopné a dejte sportu to co mu patří.

Nad různými spekulativními rozhovory, se kterými se v poslední době roztrhl pytel, už ti skuteční akcionáři SAZKY a.s., , tady dole ve hnutí, jenom bezradně mávají rukou. Že by si právě zato zasloužili ten hanebný názor „bafuňáři“? Říká se, že media jsou sedmou velmocí. Jsem zvědav, kdy obrátí pozornost na ty, pro které zprávy každodenně přinášejí. Na závěr se ještě vrátím k tomu, proč oslovuji především TJ a SK. Bez jejich aktivního přispění se žádných změn nedočkáme, pokud dovolí, aby je i nadále na VH ČSTV zastupovali ti, kteří se neřídí vlastním rozumem, ale návrhy pana Hušáka, především delegovaní tajemníci a předsedové z regionů. I když „delegovaní“ není ten správný výraz, pak nečekejme obrat k lepšímu. Přál bych Vám vidět, jak vypadá taková VH ČSTV. V předvečer „delegáti dostanou“ najíst, ještě předtím jsou jim dokořán otevřeny tenisové kurty, bazén a další sportoviště v Nymburku, pak je všechny obejdou a pozdraví Hušák se Šimíčkem, a dál někteří delegáti dlouho do noci popíjejí a například někteří delegáti ze severu Moravy hrají do rána mariáš. Myslíte, že pak se zajímají o to, jak hlasovat a co tato VH přinese? A po obědě se postupně vytrácejí domů. Těm je úplně jedno, zda jejich TJ a SK nějaké peníze obdrží, či nikoliv. Těm je jedno i to, když jim na jedné VH řekla členka VV ČSTV paní Schejbalová, cituji: „a víte vůbec, že jste si odsouhlasili, že nijaké finanční prostředky nedostanete?“

Přitom řešení je strašně jednoduché.. Změnit rétoriku médií a dát na roveň svazů informace pro, a o TJ a SK. To jsou totiž ty jediné a pravé subjekty, které by si měly volit svého zástupce na VH ČSTV. Nikoliv prostřednictvím VV RS ČSTV, ale samy na regionálních VH. Měli by to být ti, kterým ještě trošku věří a už vůbec by to neměli být placení aparátníci.
Proto je zapotřebí tyto TJ a SK vybídnout, aby si delegáty na příští VH volily samy. Jim by se pak tito delegáti měli zpovídat, jak hlasovali. Je to jejich výsostné právo. Kdyby tomu tak na okresech skutečně bylo, tak jsme dnes nemuseli řešit takové problémy do jakých se sport, díky všem těm bafuňářům, ale tam nahoře, dostal. Stačí se pak jen ptát, jak je v praxi naplňována Smlouva mezi SAZKOU a.s. a ČSTV z roku 1998, kam se poděla ona miliarda, kterou SAZKA do roku 2005 do sportu dávala a kterou se zaručila při stavbě SAZKA ARÉNY dál dávat. Jaké je skutečné hospodaření SAZKA a.s., a její dceřiných společností. Proč se zuby nehty drží u moci zkostnatělé vedení ČSTV a tak bych mohl v dotazech pokračovat. Tímto zkostnatělým vedením myslím každého, kdo seděl poslední dvě volební období ve VV ČSTV a to bez rozdílu. A to i ti, co najednou rázem „prohlédli.“

Doporučuji všem pozorně sledovat web motejlek.com i relace moderované panem Motejlkem a jeho vystoupení na obhajobu českého sportu. I boj o SAZKU je totiž především bojem o český sport. Stávající vedení ČSTV, coby majoritní vlastník akcii SAZKY, ho nevybojuje. Do tohoto boje se musí konečně vložit až dosud opomíjené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, o kterých se pan Kaderka sprostě a hanebně vyjádřil, že pořádají „gulášové turnaje“ a pak si povídají na regionálním sdružení o tom, jak dobře jsme sportovali.“ Pro členy těchto subjektů, řádně sdružených v ČSTV, je totiž sport posláním, nikoliv zdrojem zisku. Proto tato slova adresuji především jim, ale i vzpomínaným rozumným svazům, se kterými, ať chceme, či chtějí ony, musíme spolupracovat a najít společnou řeč.
Robert Filgas, předseda Regionálního sdružení ČSTV Vsetín

Předcházející článek

Konsolidovaná aktiva Komárkova holdingu překročila hranici miliardy eur

Následující článek

Wood & Company zahájila kobercový nálet na skupinu Patria Finance, předchozí obětí byl UniCredit