Otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáši Zimovi ohledně protestu proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi na Albertově 17. 11. 2014

V Praze, dne 24. 11. 2014

Vážený pane rektore,

Vaše vystoupení na slavnostním ceremoniálu na Albertově 17. 11. 2014 a Vaše následné odsouzení protestu proti prezidentu Miloši Zemanovi v prohlášení z 18. 11., které dokonce bylo původně prezentováno jako „Prohlášení Univerzity Karlovy“, pro nás bylo velkým zklamáním. Cílem protestu na Albertově, jehož se zúčastnila i celá řada studentů a akademiků Univerzity Karlovy, bylo vyjádření nesouhlasu s prezidentem, který opakovaně zlehčuje pošlapávání lidských práv ve světě, rozehrává nebezpečnou hru se zahraničně politickou orientací naší země, nezřídka se chová jako hulvát, a krátce před oslavami 25. výročí 17. listopadu 1989 dokonce bagatelizoval brutalitu tehdejšího policejního zásahu proti studentům na Národní třídě. Podle nás je v demokratické zemi zcela na místě, aby se veřejnost důrazně ohradila proti chování prezidenta, které je nehodné jeho úřadu. Z tohoto důvodu považujeme za velmi nešťastné, že jste se sám od jednání prezidenta ani v nejmenším nedistancoval, a naopak jste odsoudil protesty proti němu.

Účastníci demonstrace – až na pár jednotlivců, kteří dali průchod svému hněvu vrhem vajec – zjevně nebyli žádní výtržníci. To bylo zřejmé z jejich spořádaného chování při projevech ostatních prezidentů, které vyslechli v naprostém klidu a které odměnili bouřlivým potleskem. Zejména vřelé a pozitivní reakce shromáždění na zmínky o lidských právech, situaci na Ukrajině či odkazu Václava Havla v projevech těchto státníků ukázala, že protestujícím šlo o obhajobu základních demokratických hodnot a tradic – právě těch, které Miloš Zeman v poslední době soustavně zlehčuje či pošlapává.

Nesouhlasíme s Vámi v tom, že si účastníci demonstrace ke svému protestu měli vybrat jinou příležitost. Protože prezident zrušil svůj dopolední program na Národní třídě, byla to jediná možnost, kdy mu bylo možno dát najevo nesouhlas osobně. Přítomní navíc mohli vzhledem k výše uvedeným důvodům vnímat jako pošlapání památky osob spojených s listopadem 1939 a 1989 spíše vystoupení prezidenta Zemana samého či účast takových osob, jako je Miroslav Jansta. Zejména vystoupení posledně jmenovaného na vzpomínkovém aktu považujeme za výsměch a plivnutí do tváře účastníkům Sametové revoluce. Nejenže Jansta je bývalým komunistou, ale také jeho polistopadová minulost je dosti temná. Janstova právnická kancelář byla po léta napojena na kruhy ovládající pražský magistrát, odkud dostávala přednostně lukrativní zakázky. Zveřejněné odposlechy jeho hovorů s lobbistou Romanem Janouškem dokládají, že Jansta se podílel na korupci poslanců při zvolení Václava Klause prezidentem v roce 2008. Jeho spolupracovník Zavadil pro změnu těsně před poslední prezidentskou volbou podal do Blesku inzerát očerňující Karla Schwarzenberga. To, že jste připustil, aby studenty roku 1989 reprezentovala takto pochybná osoba, lze považovat za selhání z Vaší strany i ze strany organizátorů akce. Za těchto okolností se nemůžete divit, že byl pískotem a skandováním přerušován i Váš projev či projev moderátorky.

Vážený pane rektore, z uvedených důvodů Vás žádáme, abyste přehodnotil své stanovisko k protestům na Albertově a účastníkům demonstrace se omluvil.

S pozdravem

Václav Němec, Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. Štěpán Holub, Matematicko-fyzikální fakulta UK
doc. Štěpán Špinka, Filozofická fakulta UK
prof. Martin C. Putna, Fakulta humanitních studií UK
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
prof. Lenka Karfíková, Evangelická teologická fakulta UK
PhDr. Tomáš Sedláček, Fakulta sociálních věd UK
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., Centrum teoretických studií UK
Prof. MUDr. Jan Roth CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK
doc. Zdeněk Kratochvíl, Přírodovědecká fakulta UK
Sylva Fischerová, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Jan A. Dus, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Fakulta humanitních studií UK
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Přírodovědecká fakulta UK
doc. Petr Kolman, PhD., proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c., Fakulta humanitních studií UK
Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK
MUDr. Jana Milerová, Ph.D., Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecná fakultní nemocnice
RNDr. Kateřina Trlifajová PhD., Centrum teoretických studií UK
RNDr. Viktor Žárský, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. Lucie Pultrová, Filozofická fakulta UK
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD., Přírodovědecká fakulta UK
doc. Hynek Bartoš, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
doc. Petr Sláma, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK
PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD., Filozofická fakulta UK
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
doc. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
PhDr. Hana Hlaváčková, Filozofická fakulta UK
Dr. Kamila Peterová, 1. Lékařská fakulta UK
RNDr. Petr Heřman, 2. lékařská fakulta UK
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
RNDr. Lucie Juřičková Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Jiří Holba, Ph.D., Filozofická fakulta UK
MUDr. Jan Payne, Ph.D., 1. Lékařská fakulta UK
Dr. Ivana Macháčková, Evangelická teologická fakulta UK
Jakub Jirsa, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Irena Šímová, Ph.D., Centrum teoretických studií UK
ing. Mgr. Marek Vranka, Filozofická fakulta UK
Jitka Lindová, Ph.D., Fakulta humanitních studií
Milan Hanyš, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Ing. arch. Marie Pětová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Martin Ritter, Ph. D., Filozofická fakulta UK
Mgr. Lea Takács, Filozofická fakulta UK
Mgr. Zuzana Chvatíková, Pedagogická fakulta a Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Jaroslav Rytíř, Filozofická fakulta UK
Mgr. Felix Borecký, Filozofická fakulta UK
Mgr. Ota Gál, Filozofická fakulta a 1. Lékařská fakulta UK
Mgr. Lucie Chlumská, Filozofická fakulta UK
Mgr. Lubomír Ondračka, Filozofická fakulta UK
Dr. Pavel Keřkovský, Evangelická teologická fakulta UK
Mgr. Michaela Konárková, Filozofická fakulta UK
Mgr. Petr Prášek, Filozofická fakulta UK
Mgr. Ondřej Váša, Filozofická fakulta a Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Martin Macek, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Kuneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Olga Navrátilová, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK
Mgr. Ondřej Hanus, Filozofická fakulta UK
Anna Puobišová, Fakulta humanitních studií UK
Adam Šimek, Fakulta humanitních studií UK
Jakub Múčka, Fakulta humanitních studií UK
Ondřej Tůma, Fakulta humanitních studií UK
Jindřich Brejcha, Přírodovědecká fakulta UK
Stanislav Synek, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Sára Říhová, Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Julie Tomsová, Filozofická fakulta UK
Mgr. Edita Wolf, Filozofická fakulta UK
MUDr. Martina Mothejlová, dětská lékařka, absolventka 1. Lékařské fakulty UK
MUDr. Radim Tobolka, absolvent 1. Lékařské fakulty UK
Mgr. Monika Žárská, Filozofická fakulta UK
Lukáš Máchal, absolvent Právnické fakulty UK
RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Markéta Gabriela Švarcová, Přírodovědecká fakulta UK
Dr. Ladislav Beneš, Evangelická teologická fakulta UK
Kateřina Cepáková, Filozofická fakulta UK
Kateřina Volná, Fakulta sociálních věd UK

Předcházející článek

Firmy význačného člena někdejší skupiny Motoinvest loni utržily kolem šesti miliard korun

Následující článek

Home Credit and Finance Bank v Rusku přišla o vklady za 8 miliard rublů