Pár čtenářových postřehů a poznámek ke středeční valné hromadě Třineckých železáren (Werku)

Středeční valná hromada Třineckých železáren trvala osm hodin, to jsem už dosti dlouho nezažil. Srovnatelné z poslední doby byly snad jen schůze Harvardského průmyslového holdingu, alespoň tedy, co se týče doby trvání. Každopádně si myslím, že do Třince se dostavila první liga na tyhle věci, osobně Aleš Hodina a Antonín Továrek. Hodina měl s sebou ještě svého právníka. Celkem se hromady zúčastnilo nějakých 25 až 30 akcionářů.

Lidé z vedení železáren to pojali v dosti ležérním duchu. Nejdříve na valné hromadě nebyl k nahlédnutí znalecký posudek vyhotovený pro účel vyvlastnění akcií ani stanovy akciové společnosti. Podle předsedy představenstva a předsedy valné hromady těchto dokumentů není na místě třeba. Valnou hromadu zpočátku vedl předseda představenstva Jan Czudek. Po zhruba hodině a půl se lidem z železáren podařilo „po těžkých bojích“ instalovat předsedu valné hromady. Mladší člověk, nějaký Suchý, ale s Hodinou a Továrkem se vůbec nemohl srovnávat.

Po vypjatých diskusích přinesli lidé z železáren k nahlédnutí posudek znalce a stanovy společnosti. Posudek rovněž slíbili zaslat elektronicky, tak uvidíme. Na dotazy nechali odpovídat pouze předsedu valné hromady a nechali ho v tom totálně plácat. Nikdo z dozorčí rady ani představenstva se nezapojoval. Dostavil se i ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała, jinak též člen dozorčí rady TŽ. Hodina při jednom dotazu dosti vtipně poznamenal, že to v železárnách není jak letní brigáda na ministerstvu.

Dotazy na vzájemné obchodní vztahy Třineckých železáren a Moravia Steel odbýval většinou předseda valné hromady odpovědí, že jde o obchodní tajemství. Dlouze se také v patře kulturního domu (dceřiná společnost železáren) radili, třeba hodinu. Každopádně neodpověděli skoro na nic a bylo tudíž hodně protestů. Na ty vzájemné vztahy prý mají posudky od společnosti BDO Appraisal services – znalecký ústav. Ale jak to správně pojmenoval Hodina, je to vztah hostitelská (Třinecké železárny) a parazitující (Moravia Steel) společnost. Účasten na valné hromadě byl také předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek. Vůbec nemluvil, a připadal mi jak z třetí pomocné. Dojem na mě udělal jen jeho velký prsten a zlatý řetěz.

Na dotazy akcionářů na příčiny očekávaného poklesu výnosů a zisku zejména v letech 2014 a 2015 bylo odpovězeno, že jsou plánovány investice do modernizace a ekologizace výroby. Ty však prý nemají do budoucna nijak navýšit kapacitu produkce. Protože jedinou metodou ocenění je v posudku vypracovaného firmou NSG Morison znalecký ústav metoda diskontovaných peněžních toků, mají výhledy významný (rozhodující) vliv na konečné ocenění akcií.

Teď už zbývá čekat, zda bude vytěsnění zapsáno v obchodním rejstříku. Počítám, že někteří akcionáři valnou hromadu zažalují. Pokud rejstřík přechod akcií zapíše, bude od minoritních akcionářů bezesporu následovat žaloba na dorovnání. A pak už zbývá jen soud, případně někdy v budoucnu dohoda žalujících akcionářů s žalovanou společností (Moravia Steel). Můj skromný odhad je, že naděje na vyšší protiplnění je. Kdo má alespoň nějaký počet akcií, neměl by zůstávat mimo. Minoritní akcionáři vlastní 215 020 kusů akcií z celkových 8 109 863.
-pik-

Předcházející článek

Aktuální tržní kapitalizace firmy AVG potvrzuje vysokou hodnotu dalších regionálních hráčů AVAST a Eset

Následující článek

Vydavatel Respektu má za sebou druhý nejlepší rok z posledních sedmi