Pokud Kalousek poslechne vládu, roční zisk provozovatelů automatů propadne o 20 miliard korun

Ve středu 14. března se na jednání vlády udály velké věci. Kabinet jednomyslně schválil, aby do půlky května ministr Miroslav Kalousek zařídil, že přestane existovat stávající protizákonný hazard. Poručil ministerstvu financí, že musí přistoupit na podmínky, které požadoval ombudsman Pavel Varvařovský. A ten nepožadoval nic menšího, než aby ministerstvo financí začalo respektovat zákon o loteriích. Bude-li ministerstvo financí usnesení vlády dodržovat, do pár měsíců zanikne asi 90 % videoterminálů a elektromechanických rulet.

Nenápadné usnesení vlády č. 156. a tolik toho může změnit. Ombudsman více než rok a půl neúspěšně zkoušel Ministerstvu financí vysvětlit, že porušování zákona o loteriích není dvakrát moc super. Ministr Kalousek všechny ombudsmanovy námitky dvakrát odmítl: podle něj je naprosto v pořádku, že neuznávají vyhlášky obcí, že povolují automaty na 10x delší dobu, než umožňuje zákon, a že zvedli možnost sázky na jednu hru o 1 000 000 %, slovy o milion procent. (Podle zákona lze na jednu hru vsadit v herně nejvíc 5 Kč, Ministerstvo financí ale nastavilo sázky u rulety na 50 000 Kč.)

Po Kalouskovu neoblomném postoji byl ombudsman nucen případ postoupit na vládu. https://bitly.com/GY3FWv Ta nejprv v únoru jednání o měsíc odložila a poprosila pana ministra, ať se s ombudsmanem setká face to face a vyříkají si to. Sedmnáctého února si to vyříkali a vzešel z toho pozoruhodný ústupek ministra financí, že budou respektovat vyhlášky obcí. To znamená, že vždy, když se ocitne Kalouskův automat v rozporu s vyhláškou nějaké obce, ministerstvo obratem zahájí takzvané přezkumné řízení a povolení pro tento automat zruší či nějak zásadně změní. (Zatím to ale platí pouze na papíře.)

Ministr ale v přímém jednání s ombudsmanem znova odmítl přistoupit na to, že by se měly změnit sázky na jednu hru tak, aby bylo možné vsadit max. 2 Kč v hospodě a 5 Kč v herně, a že by se měly zkrátit povolení z deseti let na jeden.

To musela Kalouskovi přikázat až vláda. Do čtrnáctého května musí Ministerstvo financí zahájit několik desítek tisíc správních řízení, v rámci nichž změní všechna povolení tak, aby odpovídala zákonu (doba povolení jeden rok, maximální sázka v herně 5 Kč/hru) a aby respektovala vyhlášky obcí.

O kolik hazard přijde:

a) výše sázky:

Podle zákona:
Maximální sázka na jednu hru na klasickém automatu – 2 Kč v hospodě, 5 Kč v herně.

Podle ministerstva:
Maximální sázka na videoloterním terminálu – 1000 Kč. Průměrná sázka asi 30 Kč na jednu hru.
Maximální sázka na elektromechanické ruletě – 50 000 Kč. Průměrná sázka neznámá.

U videoterminálů je průměrná sázka 6x vyšší, než umožňuje zákon.

Po úpravě povolení vydělají provozovatelé terminálů hrubým odhadem 6x méně.

Rozdíl mezi vloženo a vyplaceno „velmi pečlivě“ kontrolují úředníci MF a pokud jsou čísla alespoň přibližně pravdivá, pak dnešní výnos provozovatelů VLT a VHP dohromady je cca 24 mld (data za rok 2010).

Zisk provozovatelů pouze z VLT byl podle Ministerstva financí v roce 2010 15,6 mld, při dodržování zákona by byl tedy 6x menší, jen 2,6 mld.

Příjmy provozovatelů v roce 2011 dosud Ministerstvo financí nezveřejnilo. Lze předpokládat pokračování trendu, kdy stále roste podíl terminálů na úkor klasických výherních hracích přístrojů.

Pozn.: Vzhledem k provázanosti Ministerstva financí a hazardních společností a dlouhodobému společnému protizákonnému postupu nejsou čísla vykazovaná Ministerstvem financí příliš důvěryhodná. Skutečná čísla zisků provozovatelé terminálů mohou být daleko vyšší.

b) doba povolení:

Podle zákona:
Výherní hrací přístroj může být povolen maximálně na jeden rok.

Podle ministerstva:
Dříve se automaty povolovaly prakticky na nekonečně dlouhou dobu (v Brně je jich několik povoleno do roku 2500), v současné době má většina terminálů 10leté povolení, menší část 3leté.

Největší vlny povolování byly v roce 2007 a 2009. Všechny přístroje, které mají starší povolení než 27. 3. 2011 (vztahováno k dnešnímu datu, 27. 3. 2012) již zákonnou jednoletou lhůtu překročily, v souladu s usnesením vlády jim má být povolení odebráno.

Můžeme odhadnout, že při naplňování vládního usnesení zbude 10 % současných terminálů, rulet, triplexů apod.

Když z čísla zisků po změně maximální sázky, která vyšla 2,6 mld, odečteme 90 %, z povolení pro hazardní přístroje, které platí v současné době, zbude zisk 260 milionů.

Pozn.: Provozovatelé si mohou zažádat o nová povolení a pokud ty budou v souladu s vyhláškou obce a budou mít správně nastaveny limity, Ministerstvo financí je v souladu se zákonem povolí a pro další rok čísla v reálu o tolik neklesnou.

Výhledově: Pokud kritické množství měst a obcí schválí svéprávné vyhlášky a pokud MF samo od sebe, či přinejhorším na podnět z měst a obci, zruší několik desítek tisíc povolení, dojde k poklesu počtu VLT a VHP alespoň na EU průměr 1650 ks automatu na milion obyvatel (ze současných 10.000 ks na milion). Což by byl pokles počtu automatů o 83,5 %.

Zbývající miliardy prosázené doposud ve VLT a VHP pomohou nastartovat ekonomiku v odvětvích, která vytvářejí pracovní místa, platí mzdy, daně a netvoří patologické jevy, závislosti, rodinné a osobní tragédie.

Je zde několik ale:

– ale Ministerstvo financí zaujme k usnesení vlády č. 156, jak je jeho dobrým zvykem, „jiný právní názor“ a některé ombudsmanovy námitky si vyloží po svém; na konferenci „o právu a zákonných povinnostech samospráv“, konané 22. března v Praze současný nejvyšší úředník Ministerstva financí přes hazard, Jan Řehola, konstatoval, že vládní usnesení ministerstvo dodržovat nebude.

– ale nestane se vůbec nic, protože padne třeba vláda a nikdo nebude mít čas naplnění usnesení vymáhat, nebo tato vláda v rámci své protikorupční snahy své usnesení revokuje a změní/zruší.
Matěj Hollan a Martin Šuba, Brnění http://www.osbrneni.cz/

Předcházející článek

Norský státní penzijní fond loni téměř zdvojnásobil podíl ve společnosti ČEZ

Následující článek

Bakala a spol. chystají nákupy v Polsku, najali si bývalého šéfa Penty