Radiofarmaka a PET farmaka z Řeže

Radiofarmaka (radioaktivní léčivé přípravky) představují jednu z pěti divizí společnosti ÚJV Řež. Divize se zabývá výrobou, výzkumem, vývojem a zaváděním radiofarmak do praxe pro potřeby zdravotnictví. Radiofarmaka jsou důležitým pomocníkem v diagnostice řady onemocnění. Jde především o nádorová onemocnění, vyšetření ledvin, jater, srdce nebo plic.

Radiofarmaka se používají i k léčbě některých rakovinných onemocnění. V tomto případě se využívá škodlivých účinků ionizujícího záření na živou tkáň. Vhodná chemická látka označená radioaktivním atomem je pohlcena nádorem a ten je tak ozařován zevnitř, což má za následek jeho zničení. Ačkoli je radioaktivita člověku nebezpečná, v tomto případě její použití může zachránit lidský život.

A jak se vlastně radiofarmaka vyrábějí? Nejprve se ozařováním protonů na urychlovači částic, cyklotronu, připraví potřebné radioaktivní atomy. Následně se chemicky navážou na vybranou sloučeninu, čímž vznikne léčivá látka. Vzhledem k tomu, že se pracuje s velmi radioaktivním materiálem, syntéza probíhá v polohorkých komorách (boxy stíněné olověnými stěnami). Na závěr je třeba provést důkladnou kontrolu vyrobeného léčiva a rozhodnout, jestli jej je možné podat člověku.

Stále více roste význam PET farmak (Pozitronová emisní tomografie). Při tomto vyšetření lékář podává pacientovi injekcí určité množství radioaktivní látky a speciální PET kamerou sleduje, do jakých částí těla se rozšířila. Nález zvýšeného množství radioaktivity v některé části tkáně nebo orgánu, kde je to neobvyklé, může ukazovat třeba na rakovinné bujení nebo jinou potíž, kterou je třeba ihned řešit. PET je přesnější a citlivější metoda.

Kromě onkologických onemocnění se PET používá při diagnostice kardiologických a neurologických onemocnění, jako jsou například Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, psychické poruchy, infarkty či posttransplantační stavy.

Ročně je v České republice pomocí PET vyšetřeno několik desítek tisíc lidí. Jedno vyšetření přijde na desítky tisíc korun.

ÚJV Řež je zcela dominantním subjektem na tuzemském trhu PET radiofarmak. Kromě produkce nejpoužívanějšího léčiva pro PET vyšetření, fluórdeoxyglukózy 18F (FDG), se podílí na výzkumu a vývoji nových PET radiofarmak pro potřeby nukleární medicíny.

ÚJV Řež provozuje tři PET centra s vlastními cyklotrony, realizuje výstavbu a zaškolování odborného personálu.

Předcházející článek

Smír v palčivé realitní kauze

Následující článek

Euromiliardová evropská transakce by měla být i s českou účastí