Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se nevzdává, dokazuje, že Bakala lže

Vyšetřování největší finanční kauzy současnosti finišuje – Zdeněk Bakala vyvíjí nátlak na státní zastupitelství, BYTYOKD.CZ zveřejňuje celé Trestní oznámení a řadu nových důkazů!

Ostrava, 24. dubna 2012 – Veřejná vyjádření Zdeňka Bakaly na adresu státního zastupitelství a premiéra ČR vnímáme jako zcela nepřijatelný nátlak a snahu ovlivnit závěrečnou fázi šetření a výsledek Trestního řízení Protikorupční policie ve věci privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ proto okamžitě zveřejňuje celé Trestní oznámení ve věci privatizace OKD, ukázku z původního Znaleckého ocenění OKD z roku 2004 a nově zajištěné důkazy v kauze. Rovněž zveřejňujeme tzv. Price letter, který dokládá angažmá Z.Bakaly v privatizaci OKD dlouho před podpisem privatizační smlouvy.
Price letter spolu s dalšími informacemi rovněž zasíláme premiéru Petru Nečasovi.
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nuceno okamžitě reagovat na výpady Z. Bakaly na adresu státního zastupitelství a premiéra Petra Nečase ve věci privatizace OKD, která se v posledních dnech objevují v médiích. Tyto výpady mohou souviset se skutečností, že Protikorupční policie v těchto týdnech finišuje s šetřením podezřelé privatizace společnosti OKD, a.s. v roce 2004.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ proto okamžitě zveřejňuje:
1. celé Trestní oznámení ve věci týkající se ocenění a privatizace majetkové účasti státu ve společnosti OKD,a.s. v roce 2004. Protikorupční policie na jeho základě zahájila trestní řízení.
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo v této věci 4.3.2011 trestní oznámení, neboť se domnívá, že v souvislosti s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 mohla být České republice způsobena škoda ve výši okolo 20 mld. Kč
2. Ukázku ze Znaleckého posudku společnosti VOX Consult (na jehož základě byla stanovena údajně tržní cena 46% akcií OKD v roce 2004) – str. 130 – Zjištění hodnoty bytů jako neprodukčního majetku OKD (26.2.2004)
Znalecký ústav VOX Consult zde oceňuje neprodukční majetek OKD a to pouze bytový fond OKD (přes 44 000 bytů) srovnávací metodou na částku 40 000,- Kč za byt s odkazem na údajný prodej bytů v Třinci za tuto cenu. Další neprodukční majetek – například pozemky, nebytové prostory, hotely, 1200 bytů na Kladensku, hotovost na účtech, majetkové účasti VOX Consult vůbec neocenil!
3. Nový důkaz: Informace o prodeji 1700 podnikových bytů v České Lípě 22.1.2004 (tedy v době privatizace OKD a před dokončením posudku VOX Consult) za průměrnou částku 141 764,- Kč za byt. Byty koupila společnost podnikatele Radovana Vítka ve veřejné dražbě (částka za byt je tak 3.5 vyšší než v ocenění dle VOX Consult ze stejné doby!).
4. Závěry odborného stanoviska renomovaného ekonoma a znalce Doc. Ing. Tomáše Ježka, CSc. ke znaleckému posudku VOX CONSULT ze dne 26.2.2004. Odborné stanovisko předalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Protikorupční polici jako další důkaz. Doc. Tomáš Ježek dospěl ve svém Odborném vyjádření k jednoznačným závěrům:
a. Posudek VOX nebyl vypracován na správném metodickém a věcném základě, a proto nepodává pravdivé a věrné ocenění 11 148 840 ks akcií společnosti OKD,a.s.
b. Metoda ocenění hodnoty bytů tvořících neprodukční část společnosti OKD nevede k pravdivému a věrnému ocenění těchto bytů.
c. S ohledem na zjištění Doc. Ježek konstatuje, že nedostatky v posudku VOX nelze jednoduše vysvětlit pouhou nedbalostí a už vůbec ne nezkušeností jeho zpracovatelů, protože tyto nedostatky jsou zcela zásadní povahy.
Protikorupční policie se vzhledem k závažnosti všech předložených a zajištěných důkazů rozhodla vypracovat posouzení Znaleckého ocenění OKD z roku 2004 (VOX Consult) nezávislým znalcem a v těchto dnech policie
zřejmě finišuje s trestním řízením.
5. Price letter z 13.9.2004 – autor Z. Bakala, adresáti KARBON INVEST (Koláček, Otava)
Price letter dokládá, že Zdeněk Bakala nehovoří pravdu, pokud tvrdí, že se privatizace OKD nezúčastnil. Dopis dokládá, že v pozadí celé transakce byl Zdeněk Bakala a jeho společnost Charles Capital.
Dopis dokládá, že mezi vlastníky KARBON INVEST ( v té době trestně stíhaný Viktor Koláček a Petr Otava) a společností Charles Capital,a.s (RPG) Zdeňka Bakaly byla uzavřena již 31.5.2004 Smlouva o koupi akcií OKD (tedy 3.5 měsíce před podpisem privatizační smlouvy ze strany státu!) a rovněž, že existovala mezi vlastníky KARBON INVEST a společností Z. Bakaly Smlouva o financování koupě akcií OKD od státu. Zdeněk Bakala navíc sám aktivně do procesu privatizace zasahoval, když pověřil společnost KARBON INVEST, aby předložila FNM nabídku na zvýšení kupní ceny za akcie OKD.
Zdeněk Bakala a jeho společnost tak byli fakticky skrytými kupci akcií OKD od státu.
Tvrzení Z. Bakaly, že s privatizací OKD neměl nic společného tak zjevně nejsou pravdivá.
Připomínáme rovněž, že nevýhodnou privatizační smlouvu podepsal za stát (FNM), místopředseda FNM – Pavel Kuta, který dříve 6 let pracoval pro Bakalovu společnost Patria Finance a působil rovněž v dozorčí radě této společnosti.
V případě prokázání spáchání trestných činů při prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s, může být přitom celý prodej státního podílu (46% akcií OKD) zcela neplatný! V těchto dnech se tak rozhoduje o majetcích v řádu desítek mld. Kč, které nyní vlastní Z. Bakala a jeho společnost RPG Industries s neznámými vlastníky registrovaná na Kypru.

Sumarizace:

V roce 2004 stát prodal 46% akcií společnosti OKD, a.s. bez výběrového řízení za 4.1 mld. Kč.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo v této věci 4.3.2011 trestní oznámení, neboť se domnívá, že v souvislosti s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 mohla být České republice způsobena škoda ve výši okolo 20 mld. Kč.

Základním předloženým důkazem je znalecký posudek renomované společnosti ERNST & YOUNG, který zjistil hodnotu čistého obchodního majetku společnosti OKD, a.s. k 31.12.2005, ve výši 52.338 mld. Kč, pro účely privatizace však byla společnost OKD v roce 2004 oceněna pouze na částku 4.53 mld. Kč (Znalecký posudek VOX Consult z 26.2.2004), rozdíl v ocenění tak tvoří neuvěřitelných 47.8 mld.Kč! Jen neprovozní aktiva OKD (bytový fond, komerční nemovitosti, finanční majetek) byla posudkem ERNST & YOUNG oceněna k 31.12.2005 na částku 22.196 mld. Kč
.
Cena 4.1 mld. Kč, kterou obdržela Česká republika od společnosti KARBON INVEST, a.s., za majetkovou účast České republiky (45.88% akcií) ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004, zjevně nebyla cenu tržní, neboť byla mnohonásobně nižší, než cena obvyklá, čímž došlo k poškození majetkových zájmů státu a České republice tím byla způsobena škoda velkého rozsahu v miliardách Kč.

Na základě trestního oznámení podaného Sdružením BYTYOKD.CZ vede v této věci Protikorupční policie trestní řízení (trestní řízení zahájeno 26.5.2011) a to pro podezření ze spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužívání pravomoci veřejného činitele, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.

Sdružení dále zajistilo další důkazy, mimo jiné Znalecký posudek NOVOTA vypracovaný pro účely uskutečnění povinné nabídky převzetí, který ocenil státní podíl v OKD na téměř 10 mld. Kč jen několik týdnu po jeho prodeji (posudek byl zpracován samotným nabyvatelem akcií OKD).

Protikorupční policie se vzhledem k závažnosti všech předložených a zajištěných důkazů rozhodla vypracovat posouzení Znaleckého ocenění OKD z roku 2004 (VOX Consult) nezávislým znalcem. V těchto dnech tak policie finišuje s trestním řízením.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ hájí zájmy 103.000 nájemníků bydlících ve 44 tis. bytech, které v minulosti vlastnil státní podnik OKD, resp. společnost OKD a.s. a které nyní vlastní realitní společnost RPG Byty s.r.o.
Tyto byty byly v rozporu s tehdy platnými zákony v roce 1990 vloženy do společnosti OKD a následně privatizovány.
Privatizace byla dokončena v roce 2004, kdy stát prodal 46% akcií OKD trestně stíhanému Koláčkovi a Otavovi, resp. Bakalovi. Byty OKD byly přitom oceněny hluboko pod tržní cenou na částku 40 000 za byt, další obrovské majetky byly těmto podnikatelům darovány (například 1200 bytů OKD na Kladensku). Ve Smlouvě o prodeji akcií OKD z roku 2004 byly ve prospěch nájemníků sjednané 4 závazky (7.6 (a)-7.6 (d)). Dle závazku 7.6 (d) mají nájemníci v případě prodeje předkupní právo na byty, které užívají, za cenově zvýhodněných podmínek. Tento závazek platí bez časového omezení.
KARBON INVEST a Zdeněk Bakala v souvislosti s podmínkami prodeje po té veřejně slíbili, že tyto byty převedou na jejich nájemce a oficiálně deklarovali, za jakých podmínek (ČTK 13.2.2005, ČT1 Události 15.2.2005, Horník, 17.2.2005). Současně se přihlásili ke všem závazkům uvedené Smlouvy a poskytli také jejich výklad. Svůj slib ale nedodrželi.
V roce 2008 vlastníci oznámili, že byty nájemníkům prodávat nebudou a chtějí s nimi podnikat, ač je sami získali za netržních podmínek.
29. června 2009 společnost RPG Industries SE Zdeňka Bakaly závazek 7.6 (d) vypověděla, Smlouva jí to údajně umožňuje, a prohlásila, že dále bude postupovat, jako kdyby byla výpověď platná. Následnou arbitráž se státem Bakalova společnost prohrála. Smluvní sankce za porušení závazku je ale jen 30 mil. Kč.
Státu i nájemníkům hrozí vysoká újma, tržní hodnota bytového portfolia OKD je 35-55 mld. Kč.
Právní kancelář Allen & Overy, která Smlouvu pro stát připravovala a až do roku 2009 poskytovala státu odborné posudky ve věci plnění této Smlouvy, přitom pracovala také pro kupujícího.
Stát prodal 44 tis. bytů za cenově zvýhodněných podmínek několika miliardářům. Naše sdružení usiluje o to, aby obdobnou možnost dostalo také 103 000 nájemníků těchto bytů.
Nepožadujeme nic zvláštního – jen chceme, aby v České republice i Evropské unii platily stejné zákony pro všechny, aby nebyl rozkrádán státní majetek, aby podnikatelé dodržovali své závazky a také, aby politici hájili své občany a voliče.
Další informace naleznete na stránkách našeho sdružení www.BYTYOKD.CZ
http://www.bytyokd.cz/?q=vysetrovani-privatizace-okd-finisuje-zdenek-bakala-vyviji-natlak-bytyokd-cz-zverejnuje-trestni-oznam

Předcházející článek

Trubkařský subholding miliardáře Zemka loni nabral na síle

Následující článek

Divočina kolem zásadní změny ve veřejné správě