Sigil Fund – kryptoměny, digitální aktiva, decentralizované projekty

Sigil je plně regulovaný hedge fond specializující se na investice do kryptoměn, digitálních aktiv a decentralizovaných projektů se sídlem na Gibraltaru. Tento Experienced Investor1) Fund založili v roce 2018 Češi Pavel Stehno a Michal Šafránek spolu se Slovákem na pozici CIO vystupujícím pod alias Fiskantes.

V jádru se jedná o soukromý fond, což znamená, že jeho zakladatelé investují především vlastní prostředky. Investoři ve fondu tak drží naprosto stejné portfolio jako jeho zakladatelé, jelikož fond sdružuje všechna aktiva dohromady.

V roce 2019 fond dosáhl výnosu +69 % zatímco globální kryptofondy v průměru 35 %. Za rok 2020 zaznamenal fond výsledek +286 % a překonal růst BTC, zatímco většina ostatních fondů nikoli.

Strategií Sigil Core, který představuje vlajkovou loď fondu, je vyvážené portfolio kryptoinvestic s pozitivně asymetrickým profilem rizika a výnosu. Fond dále umisťuje aktiva do blockchainových platforem, aby získal dodatečné výnosy z DeFi2).

Sigil Stable se zaměřuje na dosahování výnosů v DeFi a současně eliminuje volatilitu tím, že drží pouze tokenizované dolary a eura („stablecoins“)3) a/nebo tržně neutrální pozice. Umožňuje tedy investorům získat výnosy z blockchainového prostoru, aniž by se museli starat o cenu kryptoměn.

Pro fyzické osoby, které jsou daňovým rezidentem České republiky, jsou příjmy z prodeje participation shares Sigil fondu od daně osvobozené, pokud je před prodejem vlastnily alespoň 3 roky. Výplaty jsou bez problému přijímány všemi globálními bankami.

Podrobné informace o fondu a jeho investiční tezi naleznete na www.sigilfund.com​​.

Sigil se stává partnerem nově vzniklé sekce Krypto.

1) Experienced Investor Funds jsou fondy určené pro profesionální investory, investory s vysokým čistým jměním nebo kvalifikované investory. Tyto plně regulovaná finanční instituce musí splnit podmínku externího dohledu 2 nezávislých ředitelů, mít správce fondu s licencí Gibraltarské komise pro finanční služby a statutární audit.
2) DeFi (decentralizované finance) jsou formou financí, která se při nabízení tradičních finančních nástrojů nespoléhá na centralizované finanční zprostředkovatele, jako jsou makléřské společnosti, burzy nebo banky, ale využívá technologii blockchainu, z nichž nejrozšířenější je Ethereum.
3) Stablecoiny jsou kryptoměny, které vážou svou tržní hodnotu na hodnotu externí.Typicky jsou vázány na měnu, jako je americký dolar, nebo na cenu komodity, například zlata.

Předcházející článek

Hana a Jiří Písaříkovi se pokusili převést soukromý majetek, soud tomu zabránil

Následující článek

Majitelé prosperujícího pivovaru přikupují do svého holdingu schopnou firmu ze severu