Sluha českého sportu Hušák zase sliboval hory s horákama

Třetího února proběhl v Pavlově na jihu Moravy další z výstupů Aleše Hušáka. Předseda představenstva a generální ředitel Sazky si sezval do tamějšího Hotelu Pavlov předsedy a tajemníky regionálních sdružení Českého svazu tělesné výchovy Zlínského a Jihomoravského kraje.

Hušák zahájil reakcí na dopis předsedy ČSTV z 3. února. Vladimír Srb v něm sdělil regionálním sdružením a sportovním svazům sdělil, že představenstvo Sazky projednalo splátkový režim s úmyslem doplatit chybějící splátky nejpozději do poloviny dubna 2010. Sazka o podobném kroku musí informovat věřitelské banky a nechat si ho schválit. Srb píše, že jednáním z bankami byli představenstvem pověřeni jeho členové a zástupci akcionářů Vladimír Srb, Jaroslav Bernard a Roman Ječmínek.

Hušák prohlásil, že informace Vladimíra Srba nejsou aktuální, protože on sám už v pondělí 1. února s bankami jednal a ty mu podle jeho slov měly schválit výplaty peněz akcionářům Sazky. Přítomným v Hotelu Pavlov sdělil, že tuto informaci obdrží písemně. Dodnes se tak nestalo. Také prohlásil, že ČSTV do konce týdne obdrží dlužnou splátku (šestou z dvanácti). Do čtvrtka 18. února se tak nestalo a ČSTV žádné peníze neobdržela. Hušák dále slíbil, že pak týden co týden dostane ČSTV další dvanáctinu až do úplného splacení. Zase nic.

Hušák před přítomnými také pohovořil o škůdcích ve vlastních řadách. V této souvislosti zmínil jméno Motejlek. Prohlásil, že navrhoval, aby jedné regionální organizaci byla odebrána výkonným výborem ČSTV licence. Jako již tradičně se vymlouval ohledně výstavby Sazka Areny. V době schvalování byl prý mimo republiku.

Poté přišla na řadu tradiční agitace týkající se dubnové valné hromady ČSTV, na níž bude volen nový předseda a výkonný výbor. Hušák se obává změn (ČSTV je majoritním akcionářem Sazky) a proto se snaží funkcionáře situovat, jak se mají zachovat a koho podporovat. Doporučil jim, aby dali hlas dosavadnímu místopředsedovi a členovi dozorčí rady Sazky Pavlu Kořanovi nebo generálnímu sekretáři Janu Boháčovi. Pokud bude jeden z těchto dvou mužů zvolen, Hušák zůstane v Sazce neomezeným pánem. Sluha českého sportu ale jistě dobře ví, že v ČSTV se formuje silná opozice.

Hušák je tedy pod velkým tlakem a proto se dopouští řady chyb. Zástupcům sportovních svazů a regionálních sdružení řekl, že ho osobně ubezpečil Pavel Telička, že nebude kandidovat do výkonného výboru ČSTV. Jde o jednoho z prominentních kritiků současného vedení ČSTV. „Pana Hušáka jsem o ničem neubezpečoval. Rozhodně jsem nesdělil, že nebudu kandidovat do výkonného výboru. To naopak zvažuji. K čemu bych chtěl přispět, je, aby nebyl zvolen někdo, kdo bude pokračovat v kurzu současného vedení, nebo bude reprezentantem některých politických a lobbyistických zájmů,“ sdělil Telička webu motejlek.com.
-mot-

Tucet pestrých patálií loterijní společnosti
I Zadlužení Sazky je enormní. Derivátové a nederivátové závazky, včetně nákladů na cizí zdroje, se blíží 17 miliardám korun.
II Sazka nedisponuje dlouhodobým financováním ze strany bank. Loni skončily ČSOB a LBBW CZ. Náklonnost České spořitelny, Komerční banky, Raiffeisenbank a především Fortisu je hodně vratká.
III Loterijní a sázkový byznys Sazky se zadrhnul. Hospodářský výsledek za tři čtvrtletí roku 2009 je nejhorší za posledních 7 let.
IV Sazka má slabé majitele. Akcionáři se nechovají jako vlastníci, ale jako by byli vůči Sazce v podřízeném postavení.
V Sazka neumí provozovat kursové sázky a videoloterijní terminály tak, aby stabilně vykazovaly zisk.
VI Sazka ztrácí. Rok poté, co se stal Aleš Hušák generálním ředitelem Sazky, byl podíl společnosti na tuzemském hazardním trhu téměř devět procent. Na konci roku 2008 to bylo už jen 6,3 procent.
VII Sazka díky chybné strategii nemá peníze ani invenci na rozvoj svého jádrového byznysu.
VIII Sazka v roce 2007 oznámila exklusivní spolupráci s Ukrajinskou národní loterií. Od té doby není o tomto podivuhodném a zřejmě i nákladném partnerství vidu ani slechu.
IX Ačkoli výsledky Sazky jsou nejhorší za posledních sedm let, předseda představenstva a generální ředitel Sazky Aleš Hušák tráví až příliš času na ostrově Menorca. Prostě chybí tam, kde by ho stagnující firma potřebovala.
X Ředitele Sazky Aleše Hušáka nemá v oblibě velké množství důležitých lidí. To škodí byznysu.
XI Důvěra bank v Sazku není vysoká. Třeba i díky tomu, že jí Standard & Poor’s na přelomu listopadu a prosince 2009 dvakrát snížila rating.
XIIVztah se španělskou společností Sport Financiera a potažmo s Františkem Chvalovským

Sazka stagnuje – čisté zisky za prvních devět měsíců v mil. Kč
2003 1062
2004 1260
2005 1281
2006 1388
2007 1174
2008 1127
2009 1037

Předcházející článek

Kellnerovo desatero

Následující článek

Škoda Holding vykázala obrovský zisk po zdanění