Těžký čas, mimořádná opatření

Skandálem poznamenaná Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni bojuje s finanční mizérií, jak se dá. Profesor Karel Eliáš, proděkan pro vědu a výzkum, osvětlil, kudy povede cesta vzhůru. Jeho slova mohou být pro mnohé inspirativní.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na přetrvávající hospodářskou situaci fakulty je vedení fakulty nuceno přistoupit k dalším opatřením, která by měla zajistit, abychom na konci tohoto roku neskončili v hlubokém finančním propadu. Dle původních i aktuálních odhadů univerzity by náš hospodářský výsledek na konci roku bez těchto opatření činil -4 miliony Kč.

Prvním krokem je zrušení všech příplatků členů vedení fakulty a snížení základu mezd o 15 procent s účinností od 1. září. Dojde též k přeúčtování některých výdajů na projekty podpořené z různých grantů. Probíhají jednání s doktorandy, kteří jsou zároveň zaměstnanci v tom směru, zda by přistoupili na snížení svých mezd na minimum, což by jim bylo kompenzováno mimořádnými stipendii ze stipendijního fondu.

Nezbytným krokem je však současně také dočasné snížení mezd všem zaměstnancům s účinností od 1. října do 31. prosince. Půjde o přechodné opatření, při kterém budou jednotlivým zaměstnancům zkráceny mzdy maximálně o 15 procent. Toto opatření bylo projednáno a schváleno na poradě vedoucích kateder. Zdůrazňujeme, že u nikoho z vás nedojde ke snížení mzdy pod zaručený minimální tarif vyplývající z vnitřního mzdového předpisu. Proto u někoho dojde ke snížení o plných 15
procent, u jiného bude toto snížení menší.

Kromě výše uvedeného intenzivně jednáme o dalších možnostech, jak sanovat odhadovaný propad.

Na začátku roku se ztráta naší fakulty odhadovala na 13 až 16 milionů Kč. Opatření, která byla doposud provedena, vedla k úspoře ve výši 9 milionů. Bohužel, je třeba přistoupit k dalším krokům, které zajistí, že ztráta naší fakulty bude co nejnižší.

Pevně věřím, že společně se nám podaří toto těžké období překonat.

Předcházející článek

Propad přijatých dividend srazil zisk Vajdova a Foglarova holdingu o téměř 300 milionů

Následující článek

Naposledy pod Komárkem: Severomoravská a Východočeská plynárenská srazily zisk společnosti SPP Bohemia