Vyjádření k oznámenému vytěsnění minoritních akcionářů ArcelorMittal Ostrava

Dobrý den všem,

Cena 4.000 korun za akcii je pro nás, minoritní akcionáře ArcelorMittal Ostrava (AMO), absolutně nepřijatelná a samozřejmě podáme žalobu na dorovnání protiplnění. Čtyřmi tisíci korunami za akcii je společnost AMO oceněna na 49,5 miliardy korun. Odečteme li hotovost ve výši 37 miliard korun nahromaděnou na účtech AMO, pak jsou veškeré budoucí finanční toky AMO oceněny na pouhých 12,5 miliardy korun! V posledních pěti letech však tyto toky činili více, než 40 miliard korun! Nutno dodat, že AMO disponuje nemalým neprovozním majetkem.

Pro ozřejmení rozsahu tohoto rafinovaného obohacení se na úkor minoritních akcionářů AMO uvedu jedno srovnání. Vezměme v úvahu např. společnost Unipetrol, jako možné alternativní aktivum. Jedná se o akcii firmy působící ve stejně cyklickém prostředí, jako AMO. Společnost Unipetrol však nikdy nedosahovala takových zisků, jako AMO. Její čistý dluh se pohybuje kolem 4 miliard korun a na burze je oceněna 36 miliardami korun. Včetně dluhu tak dojdeme k hodnotě firmy (tržní hodnotě jejích budoucích finančních toků) 40 miliard korun. Ve srovnání s 12,5 miliardami v případě „tržní ceny“ budoucích finančních toků AMO toto srovnání určitě stojí přinejmenším za zamyšlení. Tím spíše, že se jedná o nucené odebrání majetku, kde by měla být očekávána dostatečná míra korektnosti a slušnosti ze strany toho, kdo tento majetek nabývá.

Minoritní akcionáři tak očividně dostávají protiplnění ve výši, které ani zdaleka nedosahuje úrovně benefitu, který vyvlastněním za těchto podmínek nabývá majoritní akcionář. Dále je naprosto evidentní, že za toto protiplnění nemají minoritní akcionáři možnost, pořídit si aktivum se srovnatelnou výnosností. A právě možnost pořídit si minimálně stejně výnosné aktivum za to vyvlastněné, musí být hlavním kritériem pro stanovení spravedlivého protiplnění při takovém sporném aktu, kterým vyvlastnění je. Žádná kouzla s čísly nesmí mít před touto základní premisou přednost.

Kterýkoliv občan České republiky, nejen akcionář, jehož jakýkoliv majetek je či bude kdy vyvlastňován, musí dle našeho názoru mít z poskytnutého protiplnění minimálně takový užitek, jako vyvlastňující subjekt z majetku vyvlastněného. Nenaplnění této premisy je jasným porušením všech základních právních a etických norem. My, minoritní akcionáři AMO, se budeme za naplnění tohoto oprávněného požadavku dnešních i budoucích vyvlastňovaných ze všech sil zasazovat.

S pozdravem
Jiří Psota, zástupce 85 minoritních akcionářů AMO

Poznámka: Provozovatel webu motejlek.com je akcionářem mateřské společnosti ArcelorMittal.

Předcházející článek

Třinecké železárny prodělaly přes 730 milionů korun, jde o první ztrátu od privatizačního roku 1996

Následující článek

Další hrozivá ztráta kopřivnické automobilky Tatra