Zločinný verdikt Bohuslava Kleina a Pavola Kubíčka

Jak již web motejlek.com informoval, David Beran nemusí vydat firmě KKCG Industry Karla Komárka prostředního 45 procent společnosti Vítkovice Holding. Zároveň nemusí Komárkovi zaplatit pokutu ve výši zhruba 1,7 miliardy korun. Švýcarský soud totiž koncem předminulého týdne vydal předběžné opatření, kterým zastavil vykonatelnost dvou arbitrážních rozhodnutí učiněných ve sporu mezi Beranem a Komárkem prostředním.

Pod oběma verdikty jsou podepsáni Bohuslav Klein a Pavol Kubíček. Třetí rozhodce Karel Codl odmítl rozhodčí nález podepsat.

Klein s Kubíčkem dospěli k závěru, že žalovaný Komárek má nárok na zaplacení smluvní pokuty od žalobce Berana. Ten prý porušil Smlouvu o společném postupu v odstavci 2.2 tím, že nevystavil do 31.12. 2005 dostatečnou plnou moc k tomu, aby na jejím základě mohlo dojít ke zvýšení základního kapitálu Industrial Group Holding KKCG (dnes KKCG Industry). Klein s Kubíčkem na základě tohoto rozhodli, že Beran musí Komárkovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 182 500 000 plus příslušenství. Celkem jde o zhruba 1,7 miliardy korun.

Tento Kleinův a Kubíčkův vývod ale zcela odporuje dohodě podepsané mezi Komárkem a Beranem. V dodatku číslo 1 ke Smlouvě o společném postupu mezi Karlem Komárkem a Davidem Beranem je výslovně uvedeno a Komárkem s Beranem podepsáno následující: Smluvní strany tímto potvrzují, že David Beran po podpisu Smlouvy o společném postupu vystavil dne 9.11. 2005 plnou moc Ing. Petrovi Novotnému a JUDr. Jaroslavu Beránkovi, osobám určeným Karlem Komárkem dle čl. 2.2 Smlouvy o společném postupu.

Z výše zmíněného vyplývá, že rozhodci Klein a Kubíček vyměřili Beranovi smluvní pokutu za porušení něčeho, co zcela prokazatelně splnil. Není pochyb, že celé rozhodčí řízení bylo zmanipulováno a jeho závěry jsou zcela v rozporu se smlouvami podepsanými mezi Komárkem a Beranem. Švýcarský soud proto rozhodl o zastavení vykonavatelnosti rozhodčího řízení. Švýcarské orgány v poslední době často řeší „česká selhání“.

Rozhodci Klein a Kubíček učinili zřetelný pokus, který má Berana připravit o majetek ve výši 7 až 10 miliard korun a ten odevzdat Karlu Komárkovi. Zmíněná částka vyjadřuje hodnotu 45 % společnosti Vítkovice Holding a pokutu ve výši 1,7 miliardy.
-mot-

Předcházející článek

Před 61 lety rezignoval Edvard Beneš, komunisté uchvátili všechnu moc

Následující článek

J&T koupila zkrachovalou Zbrojovku Brno, jistí tak 707 milionovou investici