Aktivistický investor Hodina chce v Tomě svrhnout schiebery Ševčíka a Schwarze, rozhodnou Kurkové

Nedávná jízda na dálnici v protisměru s neoprávněně používaným majáčkem není zdaleka jedinou eskapádou Miroslava Ševčíka, kontroverzního děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho jméno je v současné době často skloňované ve spojení s rozpory mezi ním a jeho kolegou Jiřím Schwarzem, ale i v souvislosti s dalšími skandály. Oba pánové jsou přitom významnými představiteli firmy s miliardovým majetkem – otrokovické společnosti TOMA. Ševčík je jejím předsedou představenstva a Schwarz předsedou dozorčí rady.

Abych zabránil poškozování dobrého jména této společnosti, svolal jsem mimořádnou valnou hromadu s návrhem na odvolání uvedených osob z jejich funkcí. Valná hromada se bude konat v sídle společnosti 28.3.2014 od 9:00 hodin. Představenstvo vedené Ševčíkem však v pozvánce neuveřejnilo pravé důvody návrhu na odvolání, tak jak jsem je doručil společnosti. Odůvodnění je následující:

„Z veřejně dostupných zdrojů se podává, že mezi Miroslavem Ševčíkem, předsedou představenstva, a Jiřím Schwarzem, předsedou dozorčí rady, dochází nejpozději od podzimu 2013 k opakovaným a nevybíravým názorovým střetům, které již měly nejen negativní dopad na pověst obou zmíněných, ale mohou tak mít i jistý dopad na činnost naší společnosti.

Zejména pověst předsedy představenstva v posledních měsících utrpěla tak zásadním způsobem, že by tento již neměl – dle mého nejlepšího přesvědčení – vykonávat funkci ve vedení naší společnosti. Byl povolán k odpovědnosti za údajné neprůhledné hospodaření v Liberálním institutu, se kterým je nesmazatelně spojena jeho tvář. Je zde vážné podezření, soudě podle novinových a časopiseckých článků, že on a členové jeho rodiny soustavně po několik let porušovali povinnosti při správě majetku Liberálního institutu.

Dále byl Miroslav Ševčík v průběhu roku 2013 obviněn z kroků na VŠE v Praze, které se s akademickými svobodami a vůbec s funkcí v akademické sféře neslučují. Své oponenty se dle těchto obvinění snažil zastrašit a perzekuovat z pozice moci.

Dále proti Miroslavu Ševčíkovi v rámci soudního řízení před Městským soudem v Praze nejméně dva svědci vypověděli, že se je snažil ovlivňovat, aby vypovídali určitým způsobem, což je již dokonce trestným činem. Vedle toho nejméně jeden z nich uvedl, že ví o tom, že Miroslav Ševčík padělal listinu, kterou v předmětném soudním řízení předložil či nechal předložit. V jiném soudním řízení před Městským soudem v Praze vypovídali Miroslav Ševčík a Jiří Schwarz natolik protichůdně, že je evidentní, že nejméně jeden z nich nemluvil pravdu.

Co se týká dnes již kontroverzní osoby Miroslava Ševčíka, tato byla také veřejně vystavována posměchu poté, co bylo zjištěno, že naše společnost vlastní fotovoltaickou elektrárnu (FVE). To by samo o sobě nebylo nic zvláštního, kdyby se Miroslav Ševčík po několik let neprofiloval jako zásadní odpůrce FVE a systému jejich podpory.

Ze všech výše uvedených důvodů je patrné, že tyto osoby nemohou nadále vystupovat v pozicích reprezentujících naši společnost, aniž by byla dobrá pověst společnosti poškozena. Jejich další působení může mít dopad i na hodnotu společnosti, její pověst v obchodních kruzích a pozici v obchodních vztazích.“
Aleš Hodina, kvalifikovaný investor s právem svolání valné hromady

Pár údajů ke společnosti TOMA
Konsolidovaná aktiva: 3,4 miliardy korun
Konsolidovaný vlastní kapitál: 2,8 miliard korun
Konsolidovaný obrat 2012: 656 milionů korun
Celkový souhrnný výsledek hospodaření 2012: 103 milionů korun
Ovládající osoby: Miroslav Kurka (otec) a Miroslav Kurka (syn)
Podíl Aleše Hodiny: 3 procenta

Předcházející článek

Pavol Krúpa topí pod kotlem

Následující článek

Prodej slovinského Litostroje Čechům ještě není úplně dořešen