Aristotelés ze Stageiry – výňatek z Athénské ústavy aplikovatelný v dnešní době

Jestliže někoho usvědčí* ze zpronevěry, soudci ho pro zpronevěru odsoudí a částka se splácí desateronásobně. Jestliže někomu dokáží přijímání úplatků, soudci ho odsoudí, zjistí výši úplatku a i tato částka se splácí desateronásobně. Jestliže někoho odsoudí pro nezákonné obohacování, stanoví škodu, která se splácí jednoduše, pokud se splatí před devátou prytanií roku, pokud ne, splácí se dvojnásobně. Desateronásobné částky se však nezdvojují.
výňatek z Aristotelova díla Athénská ústava, kterou přeložil Pavel Oliva

*) synégorové – úředníci jim po skončení své činnosti skládají účty

Předcházející článek

Slovenská národná strana: Prodej části SPP Čechům může vést ke krveprolití

Následující článek

Management buy out v české IT společnosti