Co se děje v íránském Búšehru

V tisku a na Internetu lze najít mnoho odlišných interpretací událostí posledních dnů v Íránu, počínaje „Íránci oslavují spuštění první jaderné elektrárny“ až po „Začalo vkládání paliva do reaktoru JE Búšehr“. Ve skutečnosti to, co na JE Búšehr nyní probíhá, je takzvané fyzické spuštění, a uplyne ještě dlouhá doba, než začne řetězová reakce, a ještě delší, než začne elektrárna skutečně produkovat energii. Expert portálu atominfo.cz Alexander Uvarov v podrobných a srozumitelných odpovědích popsal, co na elektrárně v současnosti probíhá.

*) Co se na elektrárně v Búšehru nyní přesně děje?
21. srpna roku 2010 začalo takzvané fyzické spouštění. Palivové články (TVS) byly přemístěny ze skladů do budovy reaktoru, kde se nachází samotný reaktor. Od tohoto okamžiku můžeme jadernou elektrárnu v Búšehru považovat za jaderný objekt. Nicméně zatím elektrárna nevyrábí elektrickou energii a v reaktoru neprobíhá řetězová reakce.

*) Co bude na elektrárně probíhat v nejbližší době?
V září roku 2010 (přesněji 16. září, podle předběžných informací) začne vkládání palivových článků do jaderného reaktoru. Povolení k tomu musí vydat íránské kontrolní orgány poté, co ověří, že reaktor je ke spuštění připraven. Do aktivní zóny reaktoru bude naloženo 163 TVS. Palivové články budou instalovány po jednom a po každé instalaci musí personál a přítomní pracovníci kontrolních orgánů prověřit bezpečnostní stav reaktoru a potvrdit, že všechno proběhlo v souladu s výpočty. Poté, co je palivo nainstalováno a celý proces prošel kontrolou, bude v reaktoru spuštěna řetězová reakce, která se sama udržuje v chodu. V tomto okamžiku se reaktor Búšehrské jaderné elektrárny stane skutečným jaderným reaktorem a fyzické spuštění bude dokončeno. Avšak pořád ještě nebude vyrábět elektřinu.

Další etapa je energetické spuštění, tou elektrárna dojde svému jménu a začne generovat elektrickou energii. Za tímto účelem musí spouštěči zapnout turbínu a napojit se na distribuční síť. Podle současných prognóz k tomu má dojít koncem letošního roku (možná v říjnu nebo v listopadu). Po energetickém spuštění už bude reaktor plnit svou hlavní funkci, nicméně pojede jen na malou část svých kapacit. V roce 2011 proběhne dlouhá fáze postupného zvyšování výkonu až na standardní předepsaný, což je 1000 megawattů. Každé navýšení bude trvat týdny, možná dokonce měsíce, a pokaždé bude pro přechod na vyšší kapacitu potřeba povolení íránských kontrolních orgánů.

Všechny tyto operace v letech 2010-2011 budou provádět ruští specialisté. Pro dlouhodobý provoz a správu elektrárny ruští a íránští energetici zřídili společný podnik. Očekává se, že Rusko předá Íránu jadernou elektrárnu za 2 až 3 roky.
Natálie Sudlianková

Předcházející článek

Kunovický Evektor bude u ruského Uljanovsku vyrábět svoje dopravní letadlo EV-55 Outback

Následující článek

Česko má další dva cash miliardáře – Eduarda Kučeru a Pavla Baudiše