Dědictví po Pragobance: Stát opět poražen Českou pojišťovnou

Městský soud v Praze před necelými dvěma měsíci zamítl žalobu ministerstva financí proti České pojišťovně. Ministerstvo čeká na doručení písemného vyhotovení rozsudku. Po jeho prostudování a analyzování rozhodne o dalším postupu.

Spor se týká dědictví po zkrachovalé Pragobance, která v roce 1998 skončila v konkursu. Česká pojišťovna banku ovládala od roku 1994, v roce 1997 jí patřilo více než 92 procent. Právě ona nese zásadní zodpovědnost za krach peněžního ústavu. Za zmínku stojí, že v někdejší vinohradské centrále padlé Pragobanky dnes sídlí konglomerát KKCG Karla Komárka* prostředního. Kolují historky, že v sejfech bankovního domu byly nalezeny velmi zajímavé dokumenty.

V roce 1997 uzavřel tehdejší Fond národního majetku ČR s Českou pojišťovnou smlouvu o smlouvě budoucí. Na jejím základě měla Česká pojišťovna uzavřít s FNM smlouvu o úplatném postoupení pohledávky ministerstva financí za zkrachovalou Pragobankou. FNM někdy před sedmi lety vyzval Českou pojišťovnu k uzavření zmíněné smlouvy. Pojišťovna, v té době již plně kontrolovaná skupinou PPF Petra Kellnera*, to odmítla s tím, že předmětný nárok neexistuje. Odkoupení pohledávky by ji totiž přišlo na stovky milionů korun a to se jí rozhodně platit nechtělo.

FNM na odmítnutí České pojištovny reagoval žalobou, v níž se domáhal uzavření smlouvy a následného plnění. V říjnu 2005 Městský soud v Praze žalobu ze strany FNM zamítl, protože prý nesplnil podmínky smlouvy. Fond se odvolal a zčásti uspěl. Na konci října 2007 Vrchní soud v Praze rozsudek Městského soudu zrušil a záležitost vrátil k dalšímu řízení zpět Městskému soudu, jako soudu I. stupně. Ten dal nyní opět za pravdu České pojišťovně.

FNM mezitím zanikl a spor od začátku ledna 2006 převzalo ministerstvo financí.
-mot-

*) Komárek a Kellner se zrovna nemusejí

Předcházející článek

Antonín Jakubše zřejmě skončí ve vedení developerské skupiny ECM

Následující článek

Polykač českých laboratoří Michael Havel konsoliduje svůj tuzemský byznys