Dobrá zpráva pro občany ČR: Synot Tip má obavy. A bude ještě mnohem hůř

Bohužel se však rok 2011 nesl ve znamení velké legislativní nejistoty. Pro další působení společnosti SYNOT TIP, a.s. byly průlomové zejména judikáty Ústavního soudu ve věci obecně závazných vyhlášek měst Chrastava, Františkovy Lázně a Kladno, které de facto narušily právní jistotu provozovatelů.

Soud totiž rozhodl o tom, že obce a města mohou regulovat kromě výherních hracích přístrojů také interaktivní videoterminály, na něž mají provozovatelé vydaná platná povolení s trváním až deseti let.

V říjnu 2011 vešla v platnost tzv. Farského novela, která nadefinovala některé typy loterií a jiných podobných her, komplexně řešila práva obcí ve vztahu k provozu loterií na jejich území a změnila systém odvodových povinností, kdy ¼ výtěžku na veřejně prospěšné účely nově náleží obcím.

Nejistota v našem odvětví podnikání však nabývala na síle čím dál více. Na přelomu roku totiž vláda rozhodla o další a zásadní změně, kdy s účinností od 1.1.2012 prakticky ze dne na den, vešla v platnost novela zákona, zavádějící novou, tzv. loterní daň, kterou ruší odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely a provozovatele mimo jiné nově zatěžuje daní z příjmu právnických osob.

Zmíněná nejistota se promítla také do hospodářských výsledků společnosti SYNOT TIP, a.s. Na základě analýzy sledovaného období tak představenstvo společnosti zjistilo, že cíle stanovené před začátkem sledovaného období nebyly k datu 31. prosince 2011 splněny a dohodlo se, že budou definovány cíle nové a bude zvolena strategie, resp. taktika k jejich naplnění.
Výňatek z výroční zprávy společnosti Synot Tip

Předcházející článek

Nájezdník Vítek bude na valné hromadě Orka požadovat tři místa ve správní radě a navýšení kapitálu

Následující článek

Intruder Vítek will demand three board seats and a capital increase at Orco’s General Meeting