Videoloterní terminály v ČR – historie, kterou tvoří Miroslav Kalousek

cca 2005: Objevila se nová generace automatů, VLT, která byla výkladem zákona pojímána jako zcela nový přístroj, který zákon nezná. Povolovalo je proto na základě zmocnění v zákoně ministerstvo financí. A to tak, že ignorovalo veškeré vyhlášky a ustanovení zákona a povolovalo všechno, všude, po tisících.

15. květen 2009:Průlomové“ rozhodnutí MF: „S účinností od 1. června 2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí požadovat, aby žádosti o vydání povolení do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích přístrojů obsahovaly prohlášení žadatele, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto dotčeném místě. V případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí povolení nevydá.“

Jenže před platností tohoto nařízení někdo z MF obvolal všechny provozovatele a povolili jim VLT na 10 let.

31. srpna 2009: Chrastava přijala v reakci na rozhodnutí MF obecně závaznou vyhlášku 4/2009, kterou provoz hazardních přístrojů až čtyři místa zakázala.

19. října 2009: Chrastava přijala v reakci na rozhodnutí MF další obecně závaznou vyhlášku 5/2009, kde provoz ministerských přístrojů zakázala, když konstatovala, že videoloterní terminál spadá pod definici výherního hracího přístroje.

29. října 2009: Vykopli ze státního dozoru paní, co to tehdy vedla, Milušku Vrlovou, protože chtěla, aby se metodika z 15. května 2009 dodržovala. Na vedení státního dozoru nad sázkovými hrami nasadili Karla Koryntu (MF vedl tehdy přechodně Janota…). A metodika se dál důsledně ve všech případech porušovala.

24. února 2010: Františkovy Lázně přijaly vyhlášku zakazující provoz VLT, na základě zákona o obcích, § 10, písm. a), porušování veřejného pořádku.

4. května 2010: Ministerstvo vnitra na pokyn Ministerstva financí u Ústavního soudu napadlo vyhlášku Chrastavy.

11. června 2010: Klaus vetoval za základě lživých argumentů novelu zákona, která měla dát větší pravomoc obcím (při zachování sousedství). Jelikož to bylo po skončení funkčního období sněmovny, nemohlo být veto přehlasováno.

11. srpna 2010: Od 16. srpna začala platit nová metodika MF, dle které měla pro přístroje MF platit vyhláška obcí o sousedství stoprocentně. Jako v předešlém případě byla důsledně sabotována a MF nadále povolovalo terminály po tisících, navzdory vyhláškám a zákonu.

16. prosince 2010: Ministerstvo vnitra napadlo vyhlášku Františkových Lázní u Ústavního soudu.

28. února 2011: Od platnosti nové metodiky ze 16. srpna, navzdory zákonu a vyhláškám, MF vydalo do konce února jenom v Brně přes 1000 terminálů z 1414 v rozporu s vyhláškami.

Květen 2011: V reakci na zjištění, že Ministerstvo financí porušuje masivně svojí metodiku, na 400 lidí požádalo skrz formulář na stránkách Brnění, ať Ministerstvo financí přezkoumá tato rozhodnutí a zruší je.

14. června 2011: Ústavní soud vydal průlomový nález Pl. ÚS 29/10 ohledně obecně závazné vyhlášky Chrastavy, že obce mohou a vždy mohly regulovat umístění terminálů, které se musí řídit stejnými ustanoveními zákon (např. sousedstvím) jako „klasické“ VHP. V nálezu ÚS konstatoval, že rušení stávajících povolení je možné.

15. června 2011: Poslanecká sněmovna poslala do Senátu vládní novelu zákona, která ruší sousedství, takže oproti den starému právnímu stavu se vlastně jen situace zhorší. Stávající povolení na VLT, která jsou povolena v rozporu se sousedstvím a vyhláškami dostala 3leté prázdniny, v podobě tříletého přechodného ustanovení.

27. června 2011: Občanské sdružení Brnění představilo MapyHazardu.cz, které ukazují, které herny (hazardní přístroje) jsou povoleny v rozporu se sousedstvím.

26. července 2011: Veřejný ochránce práv zaslal ministerstvu financí Průběžnou zprávu o šetření postupu a rozhodování ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí různých technických herních zařízení, kterou později předložil Sněmovně. Ochránce zde konstatuje řadu provinění ministerstva financí: nedodržování sousedství, ignorování OZV, povolování na nezákonně dlouhou dobu 10 let, když maximum je rok, nerespektování zákonného limitu maximální vsazené částky či hodinové prohry.

24. srpna 2011: Ministerstvo financí na podanou žádost o přezkum nijak nereagovalo, až na základě žádosti o informace sdělilo, že nic přezkoumávat nebude, protože vše dělají legálně. Občanské sdružení Brnění bylo ministerstvem financí vyzváno, ať se ho už na nic neptá, že jen zdržuje od práce.

26. srpna 2011: Miroslav Kalousek odepsal Veřejnému ochránci práv, že jeho výtky nepřijímá a nic na zavedené praxi měnit nebude. Vyjádření Miroslava Kalouska obsahuje i přímou lež, že ministerstvo financí v minulosti respektovalo ustanovení o sousedství.

6. září 2011: Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o loteriích č. 300/2011, která dala VLT 3leté prázdniny a zrušila sousedství.

7. září 2011: Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 56/10 rozhodl o platnosti OZV Františkových Lázní, která byla učiněna podle zákona o obcích, čímž byla překonána novela zákona o loteriích z předchozího dne.

27. září 2011: Ústavní soud svým dalším nálezem Pl. ÚS 22/11 rozhodl, že OZV Kladna je taktéž v pořádku. Klaus současně podepsal novelu zákona o loteriích.

6. říjen 2011: Občanské sdružení Brnění zaslalo k ministerstvu financí další podnět k přezkumu, tentokrát daleko podrobnější a opřený o nálezy Ústavního soudu a o průběžnou zprávu Veřejného ochránce práv.

4. listopad 2011: Veřejný ochránce práv zaslal ministerstvu financí Závěrečnou zprávu s návrhy opatření k nápravě, kde ho vyzval uvézt jednotlivé povolovací procesy do souladu se zákonem.

9. listopad 2011: Miroslav Kalousek pouští do mezirezortního řízení návrh nového zákona o provozování sázkových her. Zákon je opět psán ve stylu vše pro hazard, sousedství je stále zrušeno, ruší se možnost obcí vydávat OZV, zvyšuje se maximální hodinová prohra.

15. prosinec 2011: Ministerstvo financí informuje, že nebude řešit ani druhý podnět občanského sdružení Brnění, protože na to není čas. Stejně tak informuje, že nebude řešit žádost o přezkum Lanškrouna.

16. prosinec 2011: Miroslav Kalousek odmítl i Závěrečnou zprávu Veřejného ochránce práv. Ombudsman se hodlá v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv obrátit na vládu.

1. ledna 2012: Vstupuje v platnost novela zákona o loteriích rušící ustanovení o sousedství a dávající hazardním přístrojům povoleným ministerstvem financí tříleté přechodné ustanovení, po které nesmí být rušeny. Novela je v konfliktu se zákonem o obcích, kde žádná přechodná lhůta není a podle něhož lze hazard regulovat taktéž a Ústavou ČR, jelikož zasahuje do ústavního práva obce na samosprávu.
Matěj Hollan, Brnění, MapyHazardu.cz

Předcházející článek

Zdvořilostní návštěva v Terstu končí, Petr Kellner bude vyprodávat akcie Generali

Následující článek

Sportka za 4 měsíce +146 %, loto -17 %