Kvíz číslo II o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu jednoho roku poběží na stránce www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na tři položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvanácti kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz II
1) Chladivo primárního okruhu v jaderných reaktorech provozovaných společností ČEZ udržují operátoři na mezi sytosti v
a) parogenerátorech
b) aktivní zóně reaktoru
c) kompenzátoru objemu
d) parogenerátorech a v kompenzátoru objemu

2) Fyzikální vlastnosti aktivní zóny reaktorů provozovaných společností ČEZ, se ověřují
a) v laboratořích SÚJB
b) výpočty jaderných fyziků a kontrolou těchto výpočtů specialisty IAEA ve Vídni
c) výpočty jaderných fyziků a při plném výkonu reaktoru
d) hlavně při fyzikálních testech nově zavezené aktivní zóny

3) Odpovědnost vůči zákonu za provozování jaderných reaktorů společnosti ČEZ má

a) SÚJB, ČEZ a ENERGOPROJEKT PRAHA
b) ČEZ, SÚJB a IAEA ve Vídni
c) ČEZ a Česká Nukleární Společnost (ČNS)
d) ČEZ

Odpovědi zasílejte do 13. dubna na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Krúpova Arca Capital loni vydělala 120 milionů korun

Následující článek

Kellnerova PPF Group má zájem o chemická aktiva Babišova Agrofert Holdingu