Kvíz číslo IX o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu jednoho roku poběží na www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na tři nebo čtyři položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvanácti kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz IX
1) Největší parní turbína ŠKODA vyrobena do roku 1945 měla výkon
a) až 200 MW
b) až 10 MW
c) až 33 MW
d) až 2 MW

2) Blokové transformátory PVE Dlouhé Stráně mají výkon
a) 2 x 300 MW
b) 2 x 600 MW
c) 2 x 360 MVA
d) 1 x 325 MVA

3) Mezi jednotky používané v dozimetrii ionizačního záření nepatří
a) Sv (sievert)
b) Gy (gray)
c) Rn (radon)
d) C/kg (expozice)

4) Mezi metody ekonomického hodnocení investic v energetice nepatří
a) Metoda prosté návratnosti
b) Metoda konečných prvků
c) Metoda kapitálové hodnoty
d) Metoda vnitřního výnosového procenta

Odpovědi zasílejte do 17.listopadu na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Motejlek s Kalouskem na jedné hromadě

Následující článek

Burda s Hótou se dosud nevzpamatovali z vytlačení ze Svijan