Kvíz číslo VII o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu jednoho roku poběží na www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na tři nebo čtyři položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvanácti kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz VII

1) Do terminologie jaderných bloků nepatří
a) tlaková nádoba reaktoru
b) sprchový bezpečnostní systém
c) ventilátor sekundárního vzduchu
d) zavážecí stroj

2) Napájecí čerpadla v elektrárnách
a) doplňují vodu do napájecích nádrží
b) doplňují vodu do napájecích nádrží nebo do tlakových celků parních kotlů
c) doplňují vodu z chladících věží tlakového celku průtočných kotlů
d) doplňují vodu do parních bubnů kotlů (kotlových těles) nebo do tlakového celku průtočných kotlů nebo do parogenerátorů v případě jaderných bloků

3) Ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany nikdy nebyl
a) Jiří Vágner
b) Miloš Štěpanovský
c) Petr Karas
d) Tomáš Žák

4) Mezi montážní a pomontážní činnosti před uváděním bloku elektrárny do provozu nepatří
a) proplachy potrubí
b) garanční zkoušky bloku
c) profuky potrubí
d) individuální zkoušky zařízení

Odpovědi zasílejte do 15.září na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Časopisy Týden a Instinkt budou mít nového majitele/spolumajitele

Následující článek

Mirko Kovats dal Pentě košem, do A-TEC Industries přijde jiný investor