Kvíz číslo XVI o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz XVI
1) Pro akumulaci elektrické energie do metanu je významná:
a) Lorentzova transformace
b) Sabatierova reakce
c) Alergická reakce
d) Einsteinova transformace

2) Mezi výhody fluidního spalováni uhlí v energetickém kotli nepatří:
a) Možnost dávkování vápence do kotle za účelem částečného odsíření spalin
b) Fluidní kotle nevyžadují budování odsiřovacího zařízení za kotlem
c) Možnost společného spalováni zemního plynu a uhlí
d) Spalováni méněhodnotných paliv a odpadu s velmi nízkou výhřevností

3) Tzv. „přebytek vzduchu“ je parametr, který zajímá zejména:
a) operátora jaderného reaktoru
b) topiče kotlů
c) provozovatele větrné elektrárny
d) strojníky parních turbín

4) Společnost ČEZ provozuje:
a) Virtuální prodejní síť elektrické energie
b) Virtuální síť prodejen plynu
c) Virtuální obchodní kancelář
d) Virtuální investiční kancelář

Odpovědi zasílejte do 26.června na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

motejlek.com podpořil šachový turnaj Open Teplice 2012

Následující článek

Když Bakala prášil