Kvíz číslo XXIV o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXIV
1) Koksárenský plyn je:
a) hlavním produktem zušlechťování uhlí
b) nejvýznamnějším vedlejším produktem při tězbe uhlí
c) nejvýznamnějším plynem mezi tzv. technickými plyny
d) nejvýznamnějším vedlejším produktem zušlechťování uhlí

2) Energetický a průmyslový holding dodává v ČR tepelnou energii:
a) pro méně než 200 tisíc domácností
b) pro více než 350 tisíc domácností
c) pro méně domácností než Pražská Teplárenská
d) pro více než 1 milion domácností

3) Legislativní rámec v oblasti odpadů upravuje požadavky na nakládání s odpady v EU v hierarchii:
a) 1. prevence vzniku odpadů, 2. recyklace, 3. spalování (bez energetického využití) či skládkování, 4. energeticke využití
b) 1. recyklace, 2. prevence vzniku odpadů, 3. energeticke využití, 4. spalování (bez energetického využití) či skládkování
c) 1. prevence vzniku odpadů, 2. recyklace, 3. energeticke využití, 4. spalování (bez energetického využití) či skládkování
d) 1. energeticke využití, 2. recyklace, 3. prevence vzniku odpadů, 4. spalování (bez energetického využití) či skládkování

4) Pro agenturu Reuters je při reportování výsledků energetického holdingu ČEZ nejdůležitější tento ukazatel:
a) zisk před zdaněním
b) EBITDA
c) čistý zisk před minoritami
d) zisk po zdanění

Odpovědi zasílejte do 10.března na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Čtyřicetiletý Jaroslav Strnad o sobě dává hodně vědět

Následující článek

Největší světový komoditní trader loni poprvé utržil přes 300 miliard dolarů