Kvíz číslo XXX o půlroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXX

1) Mezi úkoly v oblasti energetiky (Lisabonský proces) byl definován cíl nazvaný Evropský prostor energií k němuž nepatří úkol:
a) liberalizace trhů s energií (elektřina a plyn)
b) aplikace jednotné energetické daně
c) omezení přeshraničních toků elektrické energie z větrných elektráren
d) stanovení finančních pravidel na Trans European Energy Networks

2) Mezi priority EU v oblasti infrastruktury do roku 2020 nepatří:
a) Rozvodné sítě v Severním moři
b) Elektrotechnické propojení střední a východní Evropy
c) Propojení sever-západ pro dodávky ropy a zemního plynu
d) Jihozápadní elektrotechnické propojení

3) Podle Michala Šnobra se energetický sektor z hlediska investorů s příchodem krize stal:
a) premiant
b) ještě více ziskový sektor
c) stabilní sektor
d) loser

4) Označte pracoviště, které neexistuje:
a) Výzkumné energetické centrum, VŠB-TUO
b) Ústav energetiky, Akademie věd České republiky
c) Energetický ústav, VUT Brno
d) Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Odpovědi zasílejte do 17. září na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Miliardář Pavel Sehnal převedl svůj problematický resort pod novou firmu

Následující článek

Pečivo se v Agrofertu pustilo do stíhání hnojiv