Kvíz číslo XXXIII o půlroční předplatné motejlek.com

Třetím rokem běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém kole získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz číslo XXXIII

1) Určete správné pořadí z hlediska množství vypuštěné radioaktivity do okolí od nejnižšího k nejvyššímu u následných havárií:
a) Three Mile Island, A1 Jaslovské Bohunice, Černobyl, Fukushima
b) A1 Jaslovské Bohunice, Three Mile Island, Černobyl, Fukushima
c) Three Mile Island, A1 Jaslovské Bohunice, Fukushima, Černobyl
d) A1 Jaslovské Bohunice, Three Mile Island, Fukushima, Černobyl

2) Množství vypuštěné radioaktivity do okolí při havárii JE Fukushima bylo zhruba:
a) 5200 Petabecquerel (PBq)
b) 770 Sievert (Sv)
c) 770 Petabecquerel (PBq)
d) 5200 Sievert (Sv)

3) V rámci programu „Megatons to Megawatts“ (extraxce uranu z jaderných zbraní pro využití v elektrárnách) byl zlikvidován ekvivalent:
a) 20 000 ruských jaderných hlavic
b) 200 000 ruských jaderných hlavic
c) 2000 ruských jaderných hlavic
d) 20-ti ruských jaderných hlavic

4) Uran získaný pro komerční účely během realizace programu „Megatons to Megawatts“ (extraxce uranu z jaderných zbraní pro využití v elektrárnách) mohl pokrýt energetickou potřebu USA
a) 2 dny
b) 2 roky
c) 2 měsíce
d) 2 týdny

Odpovědi zasílejte do 23. prosince na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Exportní úvěrová agentura dotlačila NWR k dalším omezujícím podmínkám

Následující článek

V energetickém holdingu ČEZ dochází k poměrně významným personálním změnám