motejlek.com a ČEZ se spojily v projektu „Podporujeme vzdělání“

Vzhledem k narůstající oblibě webu motejlek.com jsme se rozhodli poskytnout předplatné dalším čtenářům. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ se stal energetický holding ČEZ. Po dobu jednoho roku poběží na stránce www.motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo správně odpoví na tři položené otázky a budou vybráni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvanácti kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy.

Kvíz I
1) Palivo v jaderných reaktorech
a) hoří
b) fúzuje s neutrony
c) vyhořívá
d) chemicky reaguje a tím produkuje teplo

2) Správné pořadí zemí podle výše akvizičních nákladů české hydroelektrárenské skupiny Energo-PRO je
a) Turecko, Bulharsko, Gruzie, Česká republika
b) Česká republika, Gruzie, Bulharsko, Turecko
c) Gruzie, Turecko, Česká republika, Bulharsko
d) Turecko, Gruzie, Bulharsko, Česká republika

3) Var v aktivní zóně jaderného reaktoru
a) je žádoucí a pomáhá zvyšovat výkon reaktorového bloku
b) zhoršuje koeficient prostupu tepla do chladiva reaktoru
c) pomáhá regulovat výkon reaktorového bloku
d) zlepšuje koeficient prostupu tepla do chladiva reaktoru

Odpovědi zasílejte do neděle 13. března na kviz@motejlek.com, studenti vysokých škol pak na kvizVS@motejlek.com.

Předcházející článek

Díl III. – Jansta přitvrzuje

Následující článek

Moody’s podle očekávání snížila rating bermudské televizní bubliny